Newsroom

Newsroom / Nowa ustawa o farmach wiatrowych

Nowa ustawa o farmach wiatrowych


23.05.2016

Nowa ustawa o farmach wiatrowych

Sejm uchwalił 20 maja 2016 r. ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Ustawa w sposób znaczący wpłynie na wysokość podatku od nieruchomości, który może drastycznie wzrosnąć. Powołując się na definicję budowli z prawa budowlanego, ustawa o tzw. farmach wiatrowych wprowadza do niej istotną zmianę, która może skłonić organy podatkowe do interpretowania przepisów w sposób niekorzystny dla właścicieli takiej infrastruktury.

Ustawa wprowadza zmianę definicji budowli w prawie budowlanym. Polega ona na wykreśleniu z definicji określenia „wiatrowych”, w części określającej, że budowlą są także części budowlane urządzeń technicznych. Wskazuje to na chęć opodatkowania przez ustawodawcę całości elektrowni wiatrowej - bez podziału na jej część budowlaną i część niebudowlaną. Dotychczasowa praktyka opodatkowania elektrowni wiatrowych oparta była zaś m.in. na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazującym, że opodatkowaniu podlegają tylko części budowlane urządzeń technicznych.

W myśl zasad opisanych w przepisach nowej ustawy podatek od nieruchomości będzie ustalany i pobierany do 31 grudnia 2016 r. zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon