Newsroom

Newsroom / Nowe obowiązki podatników w branży budowlanej - monitorowanie transportu towarów

Nowe obowiązki podatników w branży budowlanej - monitorowanie transportu towarów


18.04.2017

Nowe obowiązki podatników w branży budowlanej - monitorowanie transportu towarów

W świąteczny poniedziałek (17 kwietnia) weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Jest to kolejny krok w walce administracji podatkowej z problemem wyłudzeń w systemie podatku od towarów i usług. Ustawa nakłada obowiązki nie tylko na przewoźników towarów, lecz również na podmiot wysyłający oraz podmiot odbierający towary objęte monitoringiem. Obowiązki te dotyczą wysyłki, przewozu oraz odbioru towarów wymienionych w ustawie i klasyfikowanych poprzez Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) lub Nomenklaturę Scaloną (CN). Wśród monitorowanych towarów znajdują się również takie, które są wykorzystywane w działalności branży budowlanej, np.:

  • Oleje napędowe (PKWiU 19.20.26), preparaty smarowe (PKWiU 20.59.41)
  • Przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu (PKWiU 20.59.57).

Ponadto, co może stanowić szczególną uciążliwość dla branży budowlanej, ustawa wymienia w katalogu towarów podlegających monitorowaniu m.in. towary ujęte w pozycji 3824 Nomenklatury Scalonej, która obejmuje:

  • Beton gotowy do wylania (CN 3824 50 10)
  • Pozostałe (CN 3824 50 90) - pozycja ta obejmuje m.in. beton jeszcze niewymieszany z wodą oraz zaprawę murarską.

Monitoring obejmuje towary, jeżeli masa przesyłki brutto przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

Na uczestników obrotu towarami monitorowanymi ustawa nakłada obowiązki zgłoszeń z wykorzystaniem platformy elektronicznej, w określonych terminach, zaś przewóz towarów nie objętych zgłoszeniem lub naruszenie obowiązków sprawozdawczych przez wysyłającego i odbiorcą może skutkować dotkliwą karą pieniężną. W określonych przypadkach, zarówno środek transportu jak i towar mogą zostać zatrzymane przez upoważnione organy administracji podatkowej, a kosztami zatrzymania są obciążani podatnicy zobowiązani do złożenia zgłoszenia.

Jeżeli wskazane powyżej obowiązki obejmują również prowadzoną przez Państwa działalność gospodarczą i zastanawiają się Państwo, czy jesteście właściwie przygotowani do ich realizacji, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.

Kontakt:

Wojciech Kotowski

Of Counsel