Newsroom

Newsroom / Organy kontroli skarbowej zwiększają liczbę kontroli w zakresie CIT i TP

Organy kontroli skarbowej zwiększają liczbę kontroli w zakresie CIT i TP


23.06.2016

Organy kontroli skarbowej zwiększają liczbę kontroli w zakresie CIT i TP

Wczoraj (22 czerwca) z mównicy sejmowej wiceminister finansów Wiesław Jasiński zapowiedział, że organy kontrolujące będą zwracały większą uwagę na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Obecnie 86% kontrolerów zajmuje się wyłudzeniami VAT. W drugim półroczu 2016 mają oni w większym stopniu skupić się na CIT i przestrzeganiu przez firmy przepisów o cenach transferowych. Wiceminister dodał jednocześnie, że kontrole w firmach będą odbywać się cyklicznie, a w przypadku dużych firm nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Kontrole mają koncentrować się na dużych firmach, które przynoszą fiskusowi blisko 40% przychodów podatkowych z CIT.

Wzmożone mają też zostać kontrole podmiotów powiązanych. Wiceminister zaznaczył, że w samym warszawskim Urzędzie Kontroli Skarbowej zatrudniono dodatkowe 20 osób, które będą zajmowały się kontrolą cen transferowych. W przypadku doszacowania dochodu przez kontrolujących, na kontrolowanym podatniku CIT spoczywa obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, natomiast na osobach odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe ciąży potencjalna odpowiedzialność karnoskarbowa.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon