Newsroom

Newsroom / Ostrzeżenie przed użyciem FIZ-ów do optymalizacji podatkowej

Ostrzeżenie przed użyciem FIZ-ów do optymalizacji podatkowej


09.05.2017

Ostrzeżenie przed użyciem FIZ-ów do optymalizacji podatkowej

8 maja 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało pierwszy z planowanej serii komunikatów przedstawiających schematy optymalizacji podatkowej, do których, według MF, może znajdować zastosowanie ogólna klauzula przeciwko unikania opodatkowania.

Zaprezentowany przez MF schemat optymalizacji podatkowej jest strukturą podatkową stworzoną w związku ze zlikwidowaniem od 1 stycznia 2017 r. podmiotowego zwolnienia podatkowego dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ). W opublikowanej strukturze optymalizacyjnej przedstawiona została sprzedaż praw udziałowych w luksemburskiej spółce osobowej (SCSP) przez FIZ do nowo założonej spółki celowej, w celu neutralnego podatkowo „wyjścia” ze struktury. Zakup praw udziałowych w SCSP został sfinansowany emisją obligacji, co w praktyce pozwoliło podatnikowi na zachowanie korzyści podatkowych, podobnych do tych, które były osiągane przed zmianą przepisów dotyczących opodatkowania FIZ.

W opinii Ministerstwa Finansów tego typu schematy działania podlegają ocenie w oparciu o przepisy wprowadzonej od 15 lipca 2016 roku ogólnej klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Wskazano, że schematy podobne do tych zaprezentowanych w komunikacie mogą nosić znamiona operacji sztucznych, przeprowadzanych wyłącznie lub przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.

Niemniej jednak, zdaniem MF ocena powyższego zawsze powinna być dokonywana odrębnie dla każdego indywidualnego przypadku z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków dowodowych. Samą ideę skorzystania z oficjalnego komunikatu jako formy prezentacji poglądów MF, należy ocenić pozytywnie. Jakkolwiek komunikat nie ma żadnego formalnego waloru prawnego, to jest on nowym, przede wszystkim poglądowym, narzędziem dla przedsiębiorców, które pozwoli im łatwiej orientować się w ogólnych przepisach dotyczących klauzuli obejścia prawa. Treść komunikatu nie oznacza, że wszelkie tzw. schematy wyjścia ze struktur kapitałowych z wykorzystaniem FIZ oraz zagranicznej spółki transparentnej podatkowo będą automatycznie potraktowane jako próby uniknięcia opodatkowania. To jedynie sygnał, że organy podatkowe będą przyglądały się tego typu strukturom. Każdy przypadek – jak zaznaczyło Ministerstwo Finansów – wymaga przeprowadzenia odrębnej analizy i weryfikacji istnienia ekonomiczno-biznesowego uzasadnienia przeprowadzanych restrukturyzacji.

Bez wątpienia, przedsiębiorcy, którzy dokonywali zmian w swoich strukturach kapitałowych rezygnując jednocześnie z FIZ-ów, powinni dokładnie przeanalizować i prawidłowo udokumentować przesłanki ekonomiczne wdrażanych w ostatnim czasie restrukturyzacji.

W obliczu wejścia w życie w 2016 r. przepisów dotyczących ogólnej klauzuli o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania znaczna część przedsiębiorców korzystających z FIZ dokonała zmian w swoich strukturach kapitałowych, rezygnując jednocześnie z FIZ-ów. Nie we wszystkich przypadkach wycofywanie się ze struktur z funduszami inwestycyjnymi miało przesłanki wyłącznie podatkowe. Niemniej jednak, w związku z komunikatem MF rekomendowane jest dokładne przeanalizowanie i prawidłowe udokumentowanie przesłanek ekonomicznych wszelkich restrukturyzacji wdrażanych w ostatnim czasie w strukturach kapitałowych wykorzystujących FIZ.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon