Newsroom

Newsroom / Pierwszy efekt naszych starań w zakresie zmiany prawa w związku z COVID-19!

Pierwszy efekt naszych starań w zakresie zmiany prawa w związku z COVID-19!


26.03.2020

Pierwszy efekt naszych starań w zakresie zmiany prawa w związku z COVID-19!

Zmodyfikowany projekt ustawy nowelizującej Tarczę Antykryzysową uwzględnia zaproponowane przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski w ramach akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!” propozycje w zakresie odliczania darowizn.

 

 

Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

●            podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli: przede wszystkim szpitalom), wpisanym do wykazu opracowywanego przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ (wykaz jest ogłaszany w dzienniku urzędowym przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ);

●            Agencji Rezerw Materiałowych;

●            Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

- będą mogły być odliczane od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

1)    w przypadku darowizny przekazanej do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2)    w przypadku darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3)    w przypadku darowizny przekazanej do 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny.

Natomiast od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. będzie obowiązywała 0% stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz ww. podmiotów:

1) wyrobów medycznych;

2) szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;

3) produktów leczniczych oraz substancji czynnych;

4) produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);

5) testów diagnostycznych;

6) środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Stawka 0% VAT będzie stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym.

To bardzo dobra informacja – przede wszystkim mowa jest o „darowiznach wstecznych”, a także – w przypadku podatków dochodowych – o ich „mnożniku”. Brawo!!!

Kontakt:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon