Newsroom

Newsroom / Powrót sankcji VAT – nowelizacja Ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r.

Powrót sankcji VAT – nowelizacja Ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r.


17.11.2016

Powrót sankcji VAT – nowelizacja Ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Jej głównym celem ma być przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom VAT, niemniej przedłuża również stosowanie dotychczasowych stawek VAT oraz wprowadza zmiany w zakresie skutków świadczenia usług pomocniczych do usług finansowych. Po podpisaniu nowelizacji przez Prezydenta, zasadnicza część ustawy wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Do najważniejszych zmian mających na celu przeciwdziałanie oszustwom należy:

  • rozszerzenie katalogu towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT (reverse charge) o niektóre postacie srebra, złota, platyny, a także biżuterię, procesory i usługi budowlane;
  • zmiana zasad dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni i możliwość przedłużenia zwrotu VAT o 3 miesiące jeżeli zażąda tego policja, CBA, ABW lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • obostrzenia w zakresie rejestracji dla celów VAT nowych podmiotów, rozliczeń kwartalnych oraz określenie przesłanek dających organom możliwość wykreślenia podmiotów figurujących w rejestrze VAT;
  • sankcja VAT równa 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia podatku naliczonego oraz dodatkowe, sankcja w wysokości 100% podatku naliczonego wynikającego z faktur: (i) wystawionych przez podmiot nieistniejący, (ii) pustych, (iii)  których wartości są niezgodne z rzeczywistością, (iv) których potwierdzających czynności prawne pozorne, sprzeczne z ustawą albo mające na celu obejście ustawy.

Jak wskazuje ustawodawca, powyższe zmiany mają na celu uszczelnienie rozliczeń oraz walka z falą oszustw i nadużyć na gruncie podatku w podatku od towarów i usług. Pomimo tego, że nowe rozwiązania wymierzone są w oszustów, to mogą one dotknąć także uczciwych podatników. Działalność oszustów często polega na włączaniu w łańcuch dostaw podmiotów nieświadomych faktycznego celu transakcji. Wciągnięcie w tryby oszustwa może mieć bardzo poważne skutki zarówno podatkowe, jak też karnoskarbowe. Odpowiedzialność podatkowa uczestnika takich transakcji może zależeć od jego rzetelności oraz należytej staranności w doborze kontrahentów oraz realizacji świadczeń.

Zwracamy uwagę na znaczenie jakie ma oszacowanie powyższych zagrożeń przez przedsiębiorcę oraz wdrożenie procedur przeciwdziałania wystąpieniu oszustw. Nasze doświadczenie pokazuje, że odpowiednio przeszkoleni pracownicy oraz skoordynowane procedury wewnętrzne pozwalają na zarządzenie tym ryzykiem. Wdrożenie tego rodzaju rozwiązań pozwala zmniejszyć ryzyko zakwestionowania odliczenia VAT oraz ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe podatnika.

W przypadku wątpliwości odnośnie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia oszustw podatkowych w transakcjach z udziałem rzetelnych podatników oraz pytań związanych z możliwością wsparcia jakie oferuje nasza kancelaria w tym względzie, prosimy o kontakt.

 

Joanna Stolarek

 

Kontakt:

Wojciech Kotowski
Senior Associate, Zespół VAT
E: wojciech.kotowski@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować: