Newsroom

Newsroom / Programy akcyjne

Programy akcyjne


13.12.2016

Programy akcyjne

23 listopada 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt II FSK 2902/14) oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie dotyczącego skutków podatkowych programu motywacyjnego opartego o opcje na akcje.

Zdaniem sądu, „Wykładnia (…) prowadzi do wniosku, że objęcie/nabycie akcji (nieodpłatnie, częściowo nieodpłatnie) jest neutralne podatkowo w dacie tego zdarzenia, ale podlega opodatkowaniu w momencie odpłatnego zbycia akcji, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a u.p.d.o.f.”.

Wydaje się, że linia orzecznicza dotycząca programów motywacyjnych robi się coraz bardziej stabilna. Organy podatkowe niekiedy nadal wydają interpretacje, w których stwierdzają, że w momencie otrzymania/objęcia akcji powstaje przychód (inny niż przychód z kapitałów pieniężnych) i, że należy go opodatkować według skali podatkowej, ale sądy zazwyczaj przyznają rację płatnikom. Ich zdaniem przychód powstaje dopiero w momencie odpłatnego zbycia i jest opodatkowany 19% stawką podatkową.

Podejście to sprawia, że dobrze ukształtowany i sformułowany program opcyjny czy akcyjny pozwala uzyskać jego uczestnikom wymierne korzyści finansowe. Wdrażanie tego typu rozwiązań jest też niezwykle korzystne dla samych pracodawców. Nie do podważenia jest bowiem funkcja motywacyjna czy retencyjna takich programów.

 

Joanna Stolarek

 

Kontakt:

Joanna Stolarek
Managing Associate
E: joanna.stolarek@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


Inne artykuły tego autora:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon