Newsroom

Newsroom / Przełomowa wygrana Kancelarii Ożóg Tomczykowski przed NSA

Przełomowa wygrana Kancelarii Ożóg Tomczykowski przed NSA


07.10.2020

Przełomowa wygrana Kancelarii Ożóg Tomczykowski przed NSA

Nasza Kancelaria wygrała przełomową sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 7 października 2020 r., sygn. I FSK 1934/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnikowi należy zagwarantować prawo do sądu także w przypadku zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji. Art. 81b Ordynacji podatkowej wyłącza możliwość złożenia skutecznej korekty deklaracji w sprawie, w której toczy się postępowanie lub kontrola. Przypomnijmy, że nie wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych podzielały dotychczas pogląd o możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego, pozostawiając działanie skarbówki w tym obszarze bez kontroli sądowej. Naczelny Sąd Administracyjny, do czego należy podejść z pełną aprobatą, podkreślił, że w sytuacji, w której zachodzi spór co do tego, czy:

1. postępowanie lub kontrola obejmuje swym zakresem korygowaną deklarację lub

2. w ogóle takie postępowanie lub kontrola, o których mowa w pkt 1) powyżej się toczy

powinna być zagwarantowana sądowa kontrola działania organów podatkowych. Postanowienie o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji zamyka bowiem sprawę, a tego typu działanie, które rzutuje na uprawnienia podatnika, powinno podlegać monitorowaniu i weryfikacji przez niezawisły sąd. Podobnie zresztą NSA podchodzi do tematu wykreślania podatników VAT bez zawiadomienia, czy stosowania innych nowatorskich rozwiązań mających rzekomo służyć „uszczelnianiu” prawa podatkowego. W przeciwnym razie, tj. gdyby kontroli sądowej nie zapewniono, mogłoby dochodzić do nadużyć aparatu skarbowego na niespotykaną w demokratycznym państwie prawa skalę.

Kontakt:

dr Jacek Matarewicz

Partner, Lider Praktyki VAT, Akcyzy i Ceł