Newsroom

Newsroom / Raport "Polski Ład - omówienie wybranych zmian"

Raport "Polski Ład - omówienie wybranych zmian"


16.09.2021

Raport "Polski Ład - omówienie wybranych zmian"

Przedstawiamy  syntetyczne omówienie najważniejszych propozycji zmian podatkowych, które w ramach tzw. Polskiego Ładu miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. 

Omówienie to, uwzględnia zmiany, które pojawiły się w projekcie po zamknięciu konsultacji społecznych. Niestety, postulaty zgłaszane w toku konsultacji społecznych przez przedsiębiorców zostały uwzględnione jedynie w minimalnym wymiarze. 

Dużą nowością jest dodanie do projektu nowego podatku, który dotknie wszystkich podatników CIT będących polskimi rezydentami podatkowymi (podatkowe grupy kapitałowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz niektóre spółki jawne). 

Omówienie wybranych zmian zostało podzielone na zmiany w podatkach dochodowych dotyczące podatników indywidualnych i spółek, zmiany w zakresie VAT, Ordynacji Podatkowej oraz nowe uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. 

Zapraszamy do lektury.

Raport Polski Ład
 

Kontakt:

Paweł Tomczykowski

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu

Anna Turska-Tomczykowska

Partner Zarządzający