Newsroom

Newsroom / Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu CIT FIZ-ów od 1 stycznia 2017

Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu CIT FIZ-ów od 1 stycznia 2017


02.11.2016

Rewolucyjne zmiany w opodatkowaniu CIT FIZ-ów od 1 stycznia 2017

W poniedziałek (31 października 2016 roku) do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o CIT. Kluczową zmianą jest objęcie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) opodatkowaniem CIT od 1 stycznia 2017 roku.

Przede wszystkim projekt zakłada pozbawienie FIZ zwolnienia (podmiotowego) z CIT. Oznacza to, że od 1 stycznia 2017 roku FIZ staną się podatnikami CIT i będą zobowiązane – na normalnych zasadach – do obliczania i uiszczania CIT.

W konsekwencji, w przypadku struktur opartych o FIZ i spółki luksemburskie typu SCSp, FIZ będzie zobowiązany zapłacić CIT od dochodów z działalności operacyjnej spółek osobowych (np. jawnych lub komandytowych).

Również dochód FIZ m. in. ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych będzie podlegał opodatkowaniu CIT na zasadach ogólnych. Opodatkowaniu CIT będą podlegać także dywidendy wypłacane przez spółki portfelowe na rzecz FIZ. Wobec powyższego, spółka wypłacająca dywidendę na rzecz FIZ, zobowiązana będzie pobrać podatek w wysokości 19%. Co ważne, w takim przypadku brak będzie możliwości zastosowania zwolnienia z CIT, bowiem ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania w odniesieniu do dywidend wypłacanych na rzecz FIZ.

Projekt znosi zwolnienie podmiotowe wobec wszystkich funduszy inwestycyjnych, ale wprowadza zwolnienie przedmiotowe dla wybranych funduszy, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. W przypadku tych podmiotów, pod pewnymi warunkami, możliwe będzie zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dochodów z tytułu zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających.

Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do wejścia w życie nowelizacji, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszymi ekspertami w celu oceny, na ile wpływają na Państwa struktury oraz jakie działania należało by wobec tego podjąć, aby zminimalizować negatywne dla Państwa skutki zmiany przepisów.

 

Kontakt:

Paweł Tomczykowski

Paweł Tomczykowski
Partner Zarządzający
E: pawel.tomczykowski@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00

Joanna Stolare

Marek Szczepanik
Partner
E: marek.szczepanik@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon