Newsroom

Newsroom

Alert Prawny - Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów - nowy rejestr dla przedsiębiorców

15.11.2021

W poprzednim alercie prawnym tj. „Alert prawny – zmiany w CRBR od 31 października 2021 r.”, pisaliśmy o zmianach jakie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”) wprowadziła w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Nie są to jednak jedyne zmiany dotyczące przedsiębiorców, które wprowadza nowelizacja.

Informator TPR – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

22.10.2021

22 października 2021 r. , zgodnie z zapowiedziami z ostatniego Forum Cen Transferowych, Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowane zestawienie odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych.

Alert prawny - Zmiany w CRBR od 31 października 2021 r.

21.10.2021

31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która wprowadzi znaczące zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - październik 2021

15.10.2021

Uchwała NSA – kiedy budowla może być budynkiem w podatku od nieruchomości

Obrady XIII Forum Cen Transferowych – kluczowe zagadnienia

01.10.2021

28 września 2021 r. odbyło się kolejne Forum Cen Transferowych (FCT). Podczas spotkania przedstawiono bieżące prace Departamentu Cen transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów oraz zorganizowano wystąpienie Aleksandra Łożykowskiego – dyrektora Departamentu Podatków Dochodowych, nt. projektowanych przepisów o ukrytej dywidendzie.

Raport "Polski Ład - omówienie wybranych zmian"

16.09.2021

Przedstawiamy syntetyczne omówienie najważniejszych propozycji zmian podatkowych, które w ramach tzw. Polskiego Ładu miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. 

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - wrzesień 2021

13.09.2021

W ramach pakietu nowelizacji przepisów ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu planowane jest wprowadzenie możliwości grupowego rozliczania VAT.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - wrzesień 2021

13.09.2021

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało, że zamierza włączyć banki do elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, tak aby mogły one elektronicznie wypełniać i składać wnioski o wpis, zmianę lub wykreślenie hipotek.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - sierpień 2021

13.08.2021

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok dotyczący pojęcia stałego miejsca prowadzenia działalności z perspektywy przepisów o podatku od wartości dodanej (VAT) w Unii Europejskiej.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - sierpień 2021

11.08.2021

Ministerstwo Rozwoju poinformowało o pracach nad nowelą ustawy o gospodarce nieruchomościami, której celem jest przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe we własność

Kolejna wygrana przed NSA

30.07.2021

27 lipca 2021 odbyła się rozprawa przed NSA, który uwzględnił skargę kasacyjną sporządzoną i wniesioną w imieniu klienta przez naszych ekspertów dra Radosława Bulejaka oraz dra Jacka Matarewicza. Przedmiotem sporu była wysokość straty poniesionej w 2012 r. w kwocie ponad 29 mln zł. Wyrok w pierwszej instancji został wydany w 2018 r.

„Polski Ład” – projekt zmian regulacji w zakresie cen transferowych

30.07.2021

W dniu 26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zapowiadany jako „Polski ład” projekt zmian w zakresie rozwiązań podatkowych, w tym w szczególności podatków dochodowych.