Newsroom

Newsroom

Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

15.07.2019

W dniu 10 lipca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy dot. APA

Podziały spółek – zmiana zapisów o odpowiedzialności za zobowiązania

11.07.2019

Przepis art. 546 § 1 KSH dotychczas przewidywał, że za zobowiązania przypisane w planie podziału, spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej, solidarnie odpowiadały pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej. Odpowiedzialność ta ograniczona jest czasowo na okres 3 lat od dnia ogłoszenia o dokonanym podziale oraz kwotowo - do wartości aktywów netto przyznanych spółce w planie podziału.

Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad

08.07.2019

W związku z przypadającym na koniec czerwca terminem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, należy pamiętać o niedawnej nowelizacji przepisów dotyczących między innymi zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Alert podatkowy: Podatek u źródła - objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz odroczenie wejścia w życie

01.07.2019

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie podatku u źródła zostało przesunięte na 1 stycznia 2020 roku.

Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi

19.06.2019

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały właśnie opublikowane objaśnienia podatkowe, przygotowane w oparciu o wyniki prac Forum Cen Transferowych.

Alert prawny: Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową dematerializację akcji

14.06.2019

W czwartek 13 czerwca 2019 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu.

Sukcesja szyta na miarę

07.06.2019

W Warszawie odbył się pierwszy Kongres Sukcesja.pl dedykowany właścicielom i sukcesorom biznesów rodzinnych.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski członkiem Klubu Integracji Europejskiej

31.05.2019

Klub Integracji Europejskiej powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych.

Śniadanie dla branży nieruchomości za nami

29.05.2019

W środę 29 maja gościliśmy kilkanaście osób na śniadaniu poświęconym kwestiom prawnym, podatkowym i biznesowym w branży nieruchomości

Tax alert: Moment wykonania usługi budowlanej w VAT - TSUE orzeka odmiennie od stanowiska MF

06.05.2019

Czy momentem wykonania usługi budowlanej dla celów VAT jest faktyczne wykonanie wszystkich zleconych prac, czy też moment podpisania protokołu odbioru prac, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane? Takie wątpliwości były przedmiotem wielu sporów w przeszłości.

Nasi doradcy nagrodzeni po raz kolejny!

18.04.2019

W XIII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Rzeczpospolita doradcy Kancelarii Ożóg Tomczykowski zostali wybrani najlepszymi doradcami

Projekt objaśnień do IP BOX

15.04.2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują w Polsce regulacje umożliwiające stosowanie do dochodów uzyskanych z niektórych praw własności intelektualnej preferencyjnej (IP) 5% stawki podatkowej

Firma Rodzinna 2.0 - Przez tradycję do innowacji

01.04.2019

Konferencja jest pierwszym z serii wydarzeń zapowiadających 12. edycję Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY, który odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 października 2019 roku.

Sukces Kancelarii w Rankingu DGP

28.03.2019

Aż 4 wyróżnienia Kancelaria zdobyła w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna.

Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA

25.03.2019

Prezentujemy najważniejsze założenia projektu ustawy dotyczącej wprowadzenia uproszczonej procedury APA.