Newsroom

Newsroom

Kancelaria Ożóg Tomczykowski rozbudowuje zespół podatkowy o kolejną praktykę

25.03.2019

Do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączył mec. Bartłomiej Biały, który stanie na czele nowego zespołu - Praktyki Podatków Transakcyjnych.

Nowa aplikacja MF do składania e-sprawozdań finansowych dla osób prawnych

21.03.2019

Po wprowadzeniu aplikacji osoby prawne mogą tworzyć i podpisywać e-sprawozdania (zarówno bezpłatnym profilem zaufanym, jak i podpisem kwalifikowanym) w aplikacji MF.

Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA

20.03.2019

18 marca br. w wykazie prac legislacyjnych na stronie Rady Ministrów, opublikowane zostały najważniejsze założenia do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Fundacja rodzinna potrzebna od zaraz! VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

19.03.2019

Kancelaria Ożóg Tomczykowski zaprosiła na panel dyskusyjny "Fundacja rodzinna dla polskiego biznesu – sposób na udaną sukcesję"

Jak przeprowadzić skuteczną sukcesję? Spotkanie w BCC

14.03.2019

W warszawskiej siedzibie Business Center Club odbyło się spotkanie doradcze pt. „Jak przeprowadzić skuteczną sukcesję? Narzędzia oraz ryzyka zmiany pokoleniowej w firmie”.

Sąd Najwyższy bierze w obronę byłych członków zarządu

12.03.2019

W dniu 8 marca 2019 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął skargę kasacyjną i wskazał, że odpowiedzialność z art. 299 k.s.h. spoczywa na rzeczywistych członkach zarządu, niezależnie od wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych

12.03.2019

Paweł Tomczykowski i Katarzyna Karpiuk wezmą udział w panelu "Fundacja rodzinna dla polskiego biznesu – sposób na udaną sukcesję"

Nowe zasady odbywania zgromadzenia wspólników

08.03.2019

Od 1 marca zwołujący ma prawo odwołania zgromadzenia wspólników. W praktyce ta zmiana może wywołać bardzo duże problemy korporacyjne.

Gdy prezes zarządu jest komandytariuszem

01.03.2019

Taki model łączy zalety spółek osobowych z maksymalnym dopuszczalnym ograniczeniem odpowiedzialności osób fizycznych za zobowiązania spółki.

Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

28.02.2019

Zespół pod kierownictwem Dr. Bulejaka działa przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców w ramach Rady Przedsiębiorców

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

26.02.2019

I Sympozjum Naukowe odbyło się 23 lutego w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

Sanowanie czynności „fałszywego” organu spółki

25.02.2019

1 marca wchodzi w życie przepis umożliwiający sanowanie czynności „fałszywego” organu spółki w sposób analogiczny, jak to funkcjonowało w odniesieniu do „fałszywych” pełnomocników.

Restrukturyzacja w świetle nowych przepisów o cenach transferowych

22.02.2019

Każdy przypadek reorganizacji w ramach grupy kapitałowej albo pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga weryfikacji, czy podjęte albo planowane działania stanowią, albo mogą stanowić restrukturyzację w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Zrównanie bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

21.02.2019

13 lutego 2019 r. weszła w życie kolejna nowela ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność tych gruntów.

Prokurent i zawodowy pełnomocnik pomoże w złożeniu sprawozdania finansowego

21.02.2019

Od 12 stycznia 2019 r. prokurent (posiadający PESEL) uzyskał możliwość zgłoszenia sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych.