Newsroom

Newsroom

„Fundacja Rodzinna. Zielona Księga” opublikowana.

16.09.2019

Publikacja „Fundacja Rodzinna. Zielona Księga” zawiera wypracowane przez Kancelarię Ożóg Tomczykowski i Radę Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan założenia.

Już jest! Zielona Księga opublikowana.

13.09.2019

W dniu dzisiejszym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podczas konferencji prasowej „Fundacje Rodzinne”, opublikowało Zieloną Księgę, przedstawiającą założenia dotyczące możliwości wprowadzenia do rodzimego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Tym samym MPiT potwierdziło, że wprowadzenie tej instytucji jest bardzo ważne dla usprawnienia procesu sukcesji polskich firm rodzinnych.

Alert prawny: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowy obowiązek dla spółek

03.09.2019

Przypominamy o nowych obowiązkach jakie nakładać będzie na Państwa spółki ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Od września rusza biała lista podatników VAT

30.08.2019

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów 1. września 2019 r. opublikowany zostanie elektroniczny wykaz czynnych podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”), który będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

12. Regaty Żeglarskie Lewiatana!

28.08.2019

W dniach 30.08 – 01.09 2019 r. w Kamieniu, po raz dwunasty odbędą się Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan.

Już w październiku zapraszamy do naszej nowej siedziby!

27.08.2019

Nasza Kancelaria przenosi swoją siedzibę do ekskluzywnego biurowca.

Business Center Club z kolejnym ekspertem Kancelarii Ożóg Tomczykowski

09.08.2019

Katarzyna Karpiuk została ekspertem BCC ds. prawa cywilnego, sukcesji, prawa spółek i doradztwa korporacyjnego

Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

08.08.2019

W dniu 2 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu Ustawy niezawierająca regulacji dotyczących uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. małych APA lub uAPA).

Alert prawny: Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2020 r.

06.08.2019

W miniony piątek, 2 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, stanowiącą ostatnią z pakietu „100 zmian dla firm” przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Już niedługo dowiemy się, kto stoi za spółką

01.08.2019

Jedną z nowości, która zostanie wprowadzona na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli nowe źródło danych o właścicielach spółek.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF

23.07.2019

W przypadku podatników, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji za 2018 r., mija 30 września 2019 r.

Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

15.07.2019

W dniu 10 lipca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy dot. APA

Podziały spółek – zmiana zapisów o odpowiedzialności za zobowiązania

11.07.2019

Przepis art. 546 § 1 KSH dotychczas przewidywał, że za zobowiązania przypisane w planie podziału, spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej, solidarnie odpowiadały pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej. Odpowiedzialność ta ograniczona jest czasowo na okres 3 lat od dnia ogłoszenia o dokonanym podziale oraz kwotowo - do wartości aktywów netto przyznanych spółce w planie podziału.

Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad

08.07.2019

W związku z przypadającym na koniec czerwca terminem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, należy pamiętać o niedawnej nowelizacji przepisów dotyczących między innymi zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Alert podatkowy: Podatek u źródła - objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz odroczenie wejścia w życie

01.07.2019

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie podatku u źródła zostało przesunięte na 1 stycznia 2020 roku.