Newsroom

Newsroom

Rząd za zwiększeniem ulgi na B+R

11.10.2017

10 października Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Ustawa o innowacyjności) przewidującego zmiany m.in. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu.

Kiedy członek zarządu jest podatnikiem VAT?

10.10.2017

Ustalenie statusu VAT osób zarządzających spółkami na podstawie umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich jest niekiedy bardzo trudne - czego dowodzą liczne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych w tej kwestii.

Podsumowanie zmian w podatkach dochodowych

06.10.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Teraz projekt trafił do Sejmu. O postępach procesu legislacyjnego będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie projektowanych zmian.

Kancelaria zaproszona przez MF do prac w grupie roboczej

13.09.2017

13 września nasi doradcy podatkowi – Maciej Zborowski oraz Wojciech Kotowski uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem Pawłem Gruzą w związku z trwającymi konsultacjami podatkowymi w sprawie listy przesłanek należytej staranności w VAT.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wzmacnia zespół

04.09.2017

Z przyjemnością informujemy, że 1 września 2017 r. do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączyli Michał Mieszkiełło jako Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego oraz Krystyna Szydłowska jako Of Counsel w Zespole Cen Transferowych.

Już za miesiąc upływa termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz PIT-CFC

01.09.2017

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT/CIT-CFC) – bo o nich mowa – należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego po upływie dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego spółki zagranicznej. W większości przypadków jest to zatem 30 września.

Sprawdź czy jesteś gotowy do RODO - wypełnij bezpłatną ankietę!

31.08.2017

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Zarządzania Informacją i Obrazem (AIIM), tylko 6 proc. badanych przedsiębiorstw jest w pełni przygotowanych na wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie obowiązywać od maja 2018 r.

Jacek Matarewicz w Biznes dla Ludzi o kolejnych zaostrzeniach kontroli VAT

23.08.2017

Gośćmi Roberta Stanilewicza w programie "Biznes dla Ludzi" był doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Tematem rozmowy były kolejne zaostrzenia kontroli VAT. 

Jacek Matarewicz w #RZECZoPRAWIE o walce z wyłudzaniem VAT

07.08.2017

Gościem Redaktor Jolanty Ojczyk w programie #RZECZoPRAWIE był Jacek Matarewicz, doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. Tematem rozmowy była walka rządu z wyłudzaniami VAT.

Nowy projekt nowelizacji ustawy o uldze B+R

07.08.2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy projekt z dnia 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej („Ustawy o Innowacyjności”). Dokument z 1 sierpnia 2017 r. uwzględnia część propozycji zmian przestawionych podczas konsultacji publicznych i opiniowania.

Jacek Matarewicz w #RZECZoPRAWIE o zmianach w PIT i CIT

27.07.2017

Gościem Anny Wojdy w programie #RZECZoPRAWIE był Jacek Matarewicz, doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski doradzała przy sprzedaży jednego z liderów w transporcie międzynarodowym

27.07.2017

Kancelaria Ożóg Tomczykowski reprezentowała właściciela polskich spółek specjalizujących się w międzynarodowym transporcie drogowym w transakcji sprzedaży na rzecz węgierskiej spółki transportowej Waberer’s International Nyrt (spółka portfelowa Mid Europa Partners).

Nowa zachęta podatkowa zatwierdzona przez Prezydenta

21.07.2017

19 lipca 2017 r. Prezydent podpisał Nowelizację wprowadzającą zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nowe regulacje mają przede wszystkim na celu zachęcić mikro-, małych i średnich przedsiębiorców do inwestowania w nowe środki produkcji i wspomóc proces unowocześniania i rozwoju produkcyjnych środków trwałych.

Kolejny sukces Kancelarii w sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów osób fizycznych

20.07.2017

Wyrokami z 19 czerwca 2017 r. (sygn. II FSK 458/17) z 12 lipca 2017 r. (sygn. II FSK 588/17) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyroki sądu I instancji, których istota sprowadzała się do uznania za prawidłowe decyzji określających osobom fizycznym zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu nieopodatkowania majątku zlikwidowanej spółki jawnej, w skład którego na moment likwidacji (zakończenia działalności) spółki wchodziły udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzi

Rewolucyjny projekt zmiany ustaw o podatkach dochodowych

13.07.2017

Ukazał się projekt zmieniający ustawy o podatkach dochodowych (tj. o CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatku dochodowym). Jak wynika z uzasadnienia do projektu, nowelizacja stanowi kolejną odsłonę działań Rządu zmierzających do uszczelnienia systemu podatkowego.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon