Newsroom

Newsroom

Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi

19.06.2019

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały właśnie opublikowane objaśnienia podatkowe, przygotowane w oparciu o wyniki prac Forum Cen Transferowych.

Alert prawny: Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową dematerializację akcji

14.06.2019

W czwartek 13 czerwca 2019 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu.

Sukcesja szyta na miarę

07.06.2019

W Warszawie odbył się pierwszy Kongres Sukcesja.pl dedykowany właścicielom i sukcesorom biznesów rodzinnych.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski członkiem Klubu Integracji Europejskiej

31.05.2019

Klub Integracji Europejskiej powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych.

Śniadanie dla branży nieruchomości za nami

29.05.2019

W środę 29 maja gościliśmy kilkanaście osób na śniadaniu poświęconym kwestiom prawnym, podatkowym i biznesowym w branży nieruchomości

Tax alert: Moment wykonania usługi budowlanej w VAT - TSUE orzeka odmiennie od stanowiska MF

06.05.2019

Czy momentem wykonania usługi budowlanej dla celów VAT jest faktyczne wykonanie wszystkich zleconych prac, czy też moment podpisania protokołu odbioru prac, zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane? Takie wątpliwości były przedmiotem wielu sporów w przeszłości.

Nasi doradcy nagrodzeni po raz kolejny!

18.04.2019

W XIII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Rzeczpospolita doradcy Kancelarii Ożóg Tomczykowski zostali wybrani najlepszymi doradcami

Projekt objaśnień do IP BOX

15.04.2019

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują w Polsce regulacje umożliwiające stosowanie do dochodów uzyskanych z niektórych praw własności intelektualnej preferencyjnej (IP) 5% stawki podatkowej

Firma Rodzinna 2.0 - Przez tradycję do innowacji

01.04.2019

Konferencja jest pierwszym z serii wydarzeń zapowiadających 12. edycję Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY, który odbędzie się w Warszawie w dniach 24-26 października 2019 roku.

Sukces Kancelarii w Rankingu DGP

28.03.2019

Aż 4 wyróżnienia Kancelaria zdobyła w XIII Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazeta Prawna.

Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA

25.03.2019

Prezentujemy najważniejsze założenia projektu ustawy dotyczącej wprowadzenia uproszczonej procedury APA.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski rozbudowuje zespół podatkowy o kolejną praktykę

25.03.2019

Do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączył mec. Bartłomiej Biały, który stanie na czele nowego zespołu - Praktyki Podatków Transakcyjnych.

Nowa aplikacja MF do składania e-sprawozdań finansowych dla osób prawnych

21.03.2019

Po wprowadzeniu aplikacji osoby prawne mogą tworzyć i podpisywać e-sprawozdania (zarówno bezpłatnym profilem zaufanym, jak i podpisem kwalifikowanym) w aplikacji MF.

Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA

20.03.2019

18 marca br. w wykazie prac legislacyjnych na stronie Rady Ministrów, opublikowane zostały najważniejsze założenia do projektu ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

Fundacja rodzinna potrzebna od zaraz! VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

19.03.2019

Kancelaria Ożóg Tomczykowski zaprosiła na panel dyskusyjny "Fundacja rodzinna dla polskiego biznesu – sposób na udaną sukcesję"