Newsroom

Newsroom

Uchwała obniżająca bonifikatę w Warszawie

18.12.2018

Rada Warszawy 13.12.2018 r. podjęła uchwałę o obniżeniu bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z 98 % do 60 %. Szacuje się, że Warszawa może dzięki temu zaoszczędzić od 1,7 do 3,5 mld zł.

Nasza Kancelaria doradzała REAS w transakcji połączenia sił z JLL

07.12.2018

Kancelaria Ożóg Tomczykowski reprezentowała REAS - lidera doradztwa na rynku mieszkaniowym w Polsce, w transakcji połączenia z firmą doradczą JLL, działającą na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych.

Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA

04.12.2018

26 października 2018 r. grupa posłów Sejmu RP skierowała do Ministra Finansów interpelację nr 27048, dotyczącą przepisów zawartych w art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jacek Matarewicz doktorem nauk prawnych

28.11.2018

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Jacek Matarewicz otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Tematem rozprawy doktorskiej było: "Nadużycie koncepcji świadczeń złożonych na gruncie stosowania przepisów o VAT w Polsce."

Nie będzie zmian w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

20.11.2018

14 listopada 2018 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie konstytucyjności ustawy, której celem była zmiana dotychczasowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ZUS.

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany zmian w stawkach VAT

14.11.2018

W piątek 9 listopada 2018 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło swoje plany zmian w przepisach dotyczących stosowania stawek VAT. Dowiedzieliśmy się także jak będzie wyglądać tzw. nowa matryca stawek VAT.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

31.10.2018

26 października 2018 r. Parlament uchwalił ustawy wprowadzające zmiany w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Po podpisaniu przez Prezydenta, przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Projekt zmian zasad rezygnacji członków zarządu

23.10.2018

Z końcem września bieżącego roku rząd przyjął projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Monitoring wizyjny musi być opisany w dokumentacji i stosowany racjonalnie

10.10.2018

Z końcem września upłynął nieoficjalny termin przejściowy wyznaczony przez Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na dostosowanie systemów monitoringu wizyjnego w firmach do nowych przepisów RODO.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski rozbudowuje zespół prawny

03.10.2018

Do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski jako Lider Praktyki Własności Intelektualnej dołącza Anna Stasiak-Apelska, doktor nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów.

"RODO w służbie zdrowia" - przewodnik

24.09.2018

24 września opublikowano poradnik "RODO w służbie zdrowia". Nad publikacją pracowała Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych.

Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

24.09.2018

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Termin na wniesienie uwag mija 12 października 2018.

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

21.09.2018

4 września 2018 r., po 7-dniowym vacatio legis, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943.

Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

20.09.2018

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo nasz praktyczny komentarz.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

20.09.2018

18 września 2018 r. przyjęto projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Objęte nią zostaną osoby fizyczne, których dochody przekraczają 1 mln zł.