Newsroom

Newsroom

Nie będzie zmian w zasadach ustalania podstawy wymiaru składek ZUS

20.11.2018

14 listopada 2018 r. odbyła się rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie konstytucyjności ustawy, której celem była zmiana dotychczasowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek ZUS.

Ministerstwo Finansów przedstawiło plany zmian w stawkach VAT

14.11.2018

W piątek 9 listopada 2018 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło swoje plany zmian w przepisach dotyczących stosowania stawek VAT. Dowiedzieliśmy się także jak będzie wyglądać tzw. nowa matryca stawek VAT.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2019 r.

31.10.2018

26 października 2018 r. Parlament uchwalił ustawy wprowadzające zmiany w podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji podatkowej. Po podpisaniu przez Prezydenta, przepisy te wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r.

Projekt zmian zasad rezygnacji członków zarządu

23.10.2018

Z końcem września bieżącego roku rząd przyjął projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Monitoring wizyjny musi być opisany w dokumentacji i stosowany racjonalnie

10.10.2018

Z końcem września upłynął nieoficjalny termin przejściowy wyznaczony przez Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na dostosowanie systemów monitoringu wizyjnego w firmach do nowych przepisów RODO.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski rozbudowuje zespół prawny

03.10.2018

Do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski jako Lider Praktyki Własności Intelektualnej dołącza Anna Stasiak-Apelska, doktor nauk prawnych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej polskich i zagranicznych podmiotów.

"RODO w służbie zdrowia" - przewodnik

24.09.2018

24 września opublikowano poradnik "RODO w służbie zdrowia". Nad publikacją pracowała Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych.

Konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych

24.09.2018

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje w sprawie opodatkowania VAT transakcji zbycia nieruchomości komercyjnych. Termin na wniesienie uwag mija 12 października 2018.

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

21.09.2018

4 września 2018 r., po 7-dniowym vacatio legis, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943.

Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

20.09.2018

Zbliża się termin wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w zakresie cen transferowych za rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2017 r. Poniżej znajdą Państwo nasz praktyczny komentarz.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

20.09.2018

18 września 2018 r. przyjęto projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Nowe rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Objęte nią zostaną osoby fizyczne, których dochody przekraczają 1 mln zł.

Sprawozdania w formie papierowej tylko do 30 września

06.09.2018

Przedsiębiorcy mogą składać sprawozdania finansowe w dotychczasowej formie tj. dokumentu papierowego tylko do 30 września b.r.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

05.09.2018

4 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza w szczególności zmianę przepisów, które dotyczą tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rząd szykuje kolejne zmiany w podatkach

30.08.2018

24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian ustaw o podatkach dochodowych (PIT/CIT) i Ordynacji Podatkowej. MF chce, aby nowe przepisy weszły w życie już od 1 stycznia 2019 r.

Założenia Daniny Solidarnościowej

28.08.2018

Daniną solidarnościową mają być objęte wszystkie osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł.