Newsroom

Newsroom

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2018 - CIT oraz ulga B+R.

28.11.2017

W dniu 22 listopada 2017 r. została podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a 24 listopada 2017 r. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Polska definicja „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości w VAT jest niezgodna z prawem UE

17.11.2017

Prawidłowe rozpoznanie skutków podatkowych w VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej jest od lat zagadnieniem, z którym wiążą się liczne problemy interpretacyjne. W konsekwencji, transakcje, których przedmiotem są nieruchomości, z reguły obarczone są ryzykiem podatkowym w VAT. Z tego powodu oceniamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. będzie miał bardzo istotne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o VAT.

Korzystne zmiany w uldze B+R przyjęte przez Senat

16.11.2017

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: „ustawa o innowacyjności”) została w dniu 15 listopada 2017 r. przyjęta przez Senat bez poprawek. Nowelizacja wprowadza dużo korzystnych zmian i należy ocenić ją bardzo pozytywnie. Instrument, który już w tej chwili pozwala osiągnąć duże oszczędności podatkowe, prawdopodobnie od początku 2018 r. stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i jeżeli zostanie prawidłowo wykorzystan

Zweryfikuj swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

15.11.2017

Informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został nowy projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML”). Z uwagi na bardzo szeroki zakres zmian, zamiast nowelizacji dotychczasowej ustawy, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej. Jednym z głównych celów przyświecających legislatorom było wdrożenie odświeżonych procedur zgodnie z tzw. IV Dyrektywą AML.

Przygotuj się na zmiany w CIT

14.11.2017

W ubiegły piątek (10 listopada), Senat przyjął bez poprawek najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został przekazany do podpisu Prezydenta i prawdopodobnie będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2018 r.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

26.10.2017

Miło nam poinformować, że Kancelaria Ożóg Tomczykowski została partnerem strategicznym Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, najstarszej instytucji skupiającej firmy rodzinne w Polsce. Kancelaria będzie wspierać merytorycznie Stowarzyszenie w obszarze prawa i  podatków, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki sukcesji w biznesie.

Nowa Ordynacja podatkowa

25.10.2017

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowej Ordynacji podatkowej, przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Nowa zachęta podatkowa dla przedsiębiorstw innowacyjnych

24.10.2017

20 października na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt z dnia 11 października 2017 r. ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji. Projektowana ustawa przewiduje utworzenie nowego instrumentu wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, którego efektem będzie zwolnienie z podatku dochodowego dochodu realizowanego z inwestycji określonej w specjalnej decyzji o wsparciu wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów (raportowanie Country-by-Country)

18.10.2017

Przypominamy, iż zgodnie ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r., poz. 648, dalej: „Ustawa”), grupy kapitałowe mają obowiązek składać informację o grupie podmiotów – tzw. raport Country-by-Country.

Rząd za zwiększeniem ulgi na B+R

11.10.2017

10 października Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Ustawa o innowacyjności) przewidującego zmiany m.in. dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Projekt zostanie teraz skierowany do Sejmu.

Kiedy członek zarządu jest podatnikiem VAT?

10.10.2017

Ustalenie statusu VAT osób zarządzających spółkami na podstawie umów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich jest niekiedy bardzo trudne - czego dowodzą liczne interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych w tej kwestii.

Podsumowanie zmian w podatkach dochodowych

06.10.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Teraz projekt trafił do Sejmu. O postępach procesu legislacyjnego będziemy Państwa na bieżąco informować. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie projektowanych zmian.

Kancelaria zaproszona przez MF do prac w grupie roboczej

13.09.2017

13 września nasi doradcy podatkowi – Maciej Zborowski oraz Wojciech Kotowski uczestniczyli w spotkaniu z wiceministrem Pawłem Gruzą w związku z trwającymi konsultacjami podatkowymi w sprawie listy przesłanek należytej staranności w VAT.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wzmacnia zespół

04.09.2017

Z przyjemnością informujemy, że 1 września 2017 r. do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączyli Michał Mieszkiełło jako Lider Praktyki Doradztwa Korporacyjnego oraz Krystyna Szydłowska jako Of Counsel w Zespole Cen Transferowych.

Już za miesiąc upływa termin na złożenie deklaracji CIT-CFC oraz PIT-CFC

01.09.2017

Zeznania podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT/CIT-CFC) – bo o nich mowa – należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego po upływie dziewięciu miesięcy od zakończenia roku podatkowego spółki zagranicznej. W większości przypadków jest to zatem 30 września.