Newsroom

Newsroom

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

09.02.2021

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE – czy nieodpłatne przekazanie wybudowanej drogi na rzecz gminy podlega opodatkowaniu VAT?

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

08.02.2021

Niekorzystny wyrok NSA, dotyczący zakresu stosowania zakazu stwierdzania nieważności PnB

Prawo zmienia pracę - newsletter luty 2021

03.02.2021

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą ubiegać się o wsparcie w ramach kolejnej Tarczy

Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT

27.01.2021

Przypominamy! Żeby skorzystać z estońskiego CIT, należy złożyć określone przepisami zawiadomienia (ZAW-R oraz OSW-R) do 31 stycznia 2021 roku (w przypadku, gdy rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym).

Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej

19.01.2021

Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące podmioty osiągające znaczne przychody oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, obowiązek dotyczy opublikowania informacji o realizacji strategii podatkowej już za 2020 r.

Alert prawny - Zbliża się termin na sporządzenie i przekazanie pierwszych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

15.01.2021

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych niektórzy przedsiębiorcy mają obowiązek corocznego przekazania do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego sprawozdania zawierającego informacje o stosowanych przez nie w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wpisany do wykazu prac Rady Ministrów

13.01.2021

13 stycznia 2021 r. projekt ustawy o fundacji rodzinnej został formalnie wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Oznacza to, że konsultacje społeczne dotyczące postanowień projektu ustawy rozpoczną się wkrótce.

Alert prawny - Tarcza 6.0 a dominujący kod PKD

12.01.2021

W poprzednim alercie dostępnym pisaliśmy o najważniejszych rozwiązaniach pomocowych tzw. Tarczy Antykryzysowej 6.0 („Tarcza 6.0”), obejmujących m.in.: jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, „branżową mikropożyczkę” oraz „branżowe” zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - styczeń 2021

12.01.2021

Dzierżawa nieruchomości nie przesądza o prowadzeniu działalności gospodarczej w VAT

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - styczeń 2021

11.01.2021

Tarcza antykryzysowa 4.0. przesunęła termin na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 r. na dzień 31.01.2021 r., do której to daty podmioty, które chcą skorzystać z ulgi w opłacie za użytkowanie wieczyste gruntów, muszą złożyć stosowne zgłoszenie skorzystania z ulgi.

Kampania informacyjna – Sygnaliści w przedsiębiorstwie

17.12.2020

W tym roku przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników będą zobowiązani do wdrożenia procedur zgłaszania nieprawidłowości w związku z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r.

Prawo zmienia pracę - newsletter grudzień 2020

16.12.2020

Dnia 16 grudnia br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw („Tarcza 6.0”), której celem jest przeciwdziałanie dalszym negatywnym skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przede wszystkim przez udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które ze względu na no

Alert prawny – prawo holdingowe - zmieniony rządowy projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych

10.12.2020

W sierpniu br. zamieszczaliśmy alert dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Projekt”)

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - grudzień 2020

08.12.2020

Parlament uchwalił, a prezydent podpisał nowelizację przepisów ustaw podatkowych, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowelizacja przepisów została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2122 oraz 2123 w ostatnim dniu listopada, co stanowiło warunek wejścia w życie tych zmian z początkiem przyszłego roku.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - grudzień 2020

08.12.2020

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje nowelę, która ma pozwolić na swobodny obrót większymi niż dotąd działkami rolnymi Skarbu Państwa.