Newsroom

Newsroom

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wzmacnia zespół planowania podatkowego

14.03.2018

Z przyjemnością informujemy, że od marca 2018 r. do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączył Paweł Stańczyk, Managing Associate. Paweł będzie zarządzać sześcioosobowym zespołem planowania podatkowego.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

27.02.2018

12 lutego  2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy będą wprowadzane etapami, w zależności od postępów zmian w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego. Reforma Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje szeroki zakres zmian technicznych, które w sposób diametralny zmienią funkcjonowanie rejestru.

Cała Polska wielką specjalną strefą ekonomiczną

22.02.2018

Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, którego efektem będzie zwolnienie z podatku dochodowego dochodu realizowanego z inwestycji określonej w specjalnej decyzji o wsparciu, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski partnerem spotkania mentoringowego "Rozszerzamy działalność firmy na rynki zagraniczne. Z jakiego wsparcia warto korzystać i czego unikać?"

19.02.2018

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Ożóg Tomczykowski będzie partnerem spotkania mentoringowego "Rozszerzamy działalność firmy na rynki zagraniczne. Z jakiego wsparcia warto korzystać i czego unikać?", które odbędzie się 7 marca 2018 w Katowicach.

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

16.02.2018

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad rozporządzeniem wydłużającym termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd

09.02.2018

6 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, przedłożony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie już 1 czerwca 2018 r. 

Przegląd usług niematerialnych

05.02.2018

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające obostrzenia w zakresie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych. Ograniczenia dotyczą wydatków poniesionych na usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń gwarancji, poręczeń oraz usługi o podobnym charakterze. Limitowani

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

30.01.2018

29 stycznia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną dotyczącą obowiązujących od stycznia 2017 r. przepisów o cenach transferowych (interpretacja ogólna z dnia 24 stycznia 2018 r., nr DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018). Interpretacja ogólna MF dotyczy:

Uproszczona procedura APA dla NKUP

02.01.2018

Informujemy Państwa o zapowiedziach Ministerstwa Finansów o tym, że trwają prace nad wypracowaniem rozwiązania alternatywnego dla procedury APA (porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych), dedykowanym podatnikom chcącym uzyskać wyłączenie spod limitu obowiązującego dla kosztów uzyskania przychodów w przypadku wydatków na tzw. usługi niematerialne, przewidzianego w znowelizowanym od 1 stycznia 2018 r. art. 15e Ustawy o CIT. Jak informuje Ministerstwo, rozwiązanie to ma być prostsze i t

Zaświadczenie pozwalające zweryfikować kontrahenta jako prezent pod choinkę?

21.12.2017

Dnia 25 grudnia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która umożliwi nabywcom towarów i usług pozyskiwanie zaświadczeń od organów podatkowych, czy ich kontrahenci (dostawcy) prowadzący działalność gospodarczą:

Relacja ze szkolenia dla ACCA Polska: Rewolucja w CIT i PIT od 2018 roku

08.12.2017

7 grudnia mieliśmy przyjemność szkolić członków ACCA, organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, ze zmian w CIT i PIT od 2018 r.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2018 - CIT oraz ulga B+R.

28.11.2017

W dniu 22 listopada 2017 r. została podpisana przez Prezydenta Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a 24 listopada 2017 r. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

Polska definicja „pierwszego zasiedlenia” nieruchomości w VAT jest niezgodna z prawem UE

17.11.2017

Prawidłowe rozpoznanie skutków podatkowych w VAT sprzedaży nieruchomości zabudowanej jest od lat zagadnieniem, z którym wiążą się liczne problemy interpretacyjne. W konsekwencji, transakcje, których przedmiotem są nieruchomości, z reguły obarczone są ryzykiem podatkowym w VAT. Z tego powodu oceniamy, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. będzie miał bardzo istotne znaczenie dla praktyki stosowania przepisów o VAT.

Korzystne zmiany w uldze B+R przyjęte przez Senat

16.11.2017

Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (dalej: „ustawa o innowacyjności”) została w dniu 15 listopada 2017 r. przyjęta przez Senat bez poprawek. Nowelizacja wprowadza dużo korzystnych zmian i należy ocenić ją bardzo pozytywnie. Instrument, który już w tej chwili pozwala osiągnąć duże oszczędności podatkowe, prawdopodobnie od początku 2018 r. stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny i jeżeli zostanie prawidłowo wykorzystan

Zweryfikuj swoje obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

15.11.2017

Informujemy, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, opublikowany został nowy projekt ustawy dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „AML”). Z uwagi na bardzo szeroki zakres zmian, zamiast nowelizacji dotychczasowej ustawy, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej. Jednym z głównych celów przyświecających legislatorom było wdrożenie odświeżonych procedur zgodnie z tzw. IV Dyrektywą AML.