Newsroom

Newsroom

Karol Sowa, Lider Praktyki Fuzji i Przejęć członkiem Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

26.03.2018

23 marca 2018 r. Karol Sowa, Lider Praktyki Fuzji i Przejęć w  Kancelarii Tomczykowski i Wspólnicy został powołany do Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A.

Konwencja Wielostronna (MLI) wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

26.03.2018

MLI to wielostronna umowa międzynarodowa implementująca mechanizmy podatkowe mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. BEPS).

Dwie propozycje KE wprowadzenia podatku cyfrowego

21.03.2018

Komisja Europejska opublikowała dziś nowe zasady związane z wprowadzeniem podatku cyfrowego, przedstawiając w tym zakresie dwie propozycje objęcia działalności cyfrowej opodatkowaniem.

Zapraszamy do wypełnienia aniety, która dotyczy stanu wdrożenia RODO w Firmach Rodzinnych

20.03.2018

Jak Firmy Rodzinne podchodzą do tematu RODO, czy planowane zmiany dotyczą także Firm Rodzinnych? Czy Firmy Rodzinne są na nie przygotowane? Co jest dla nich największym wyzwaniem jeżeli chodzi o wdrażanie RODO?

Jest unijny plan wprowadzenia „podatku cyfrowego”

16.03.2018

15 marca Parlament Europejski przyjął przepisy zakładające opodatkowanie międzynarodowych korporacji cyfrowych (takich jak portale społecznościowe, czy dostawcy produktów cyfrowych).

Więcej czasu na dokumentację cen transferowych

16.03.2018

15 marca 2018 r. opublikowano rozporządzenie MF z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.

Zmiany w KRS po 15 marca 2018 r.

15.03.2018

15 marca 2018 r. Krajowy Rejestr Sądowy uruchamia usługę „Repozytorium Dokumentów Finansowych” („Repozytorium”),  za pomocą  której  będzie można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do ww. Repozytorium, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Co istotne, data 15 marca bieżącego roku jest datą graniczną dla wszystkich przedsiębiorców, z uwagi na to, że po tej dacie dokumenty finansowe takie jak bilans i rachunek zysków i

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wzmacnia zespół planowania podatkowego

14.03.2018

Z przyjemnością informujemy, że od marca 2018 r. do zespołu Kancelarii Ożóg Tomczykowski dołączył Paweł Stańczyk, Managing Associate. Paweł będzie zarządzać sześcioosobowym zespołem planowania podatkowego.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

27.02.2018

12 lutego  2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy będą wprowadzane etapami, w zależności od postępów zmian w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Sądowego. Reforma Krajowego Rejestru Sądowego obejmuje szeroki zakres zmian technicznych, które w sposób diametralny zmienią funkcjonowanie rejestru.

Cała Polska wielką specjalną strefą ekonomiczną

22.02.2018

Projektowana ustawa tworzy nowy instrument wsparcia innowacyjności polskich przedsiębiorstw, którego efektem będzie zwolnienie z podatku dochodowego dochodu realizowanego z inwestycji określonej w specjalnej decyzji o wsparciu, wydanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. 

Kancelaria Ożóg Tomczykowski partnerem spotkania mentoringowego "Rozszerzamy działalność firmy na rynki zagraniczne. Z jakiego wsparcia warto korzystać i czego unikać?"

19.02.2018

Z przyjemnością informujemy, że Kancelaria Ożóg Tomczykowski będzie partnerem spotkania mentoringowego "Rozszerzamy działalność firmy na rynki zagraniczne. Z jakiego wsparcia warto korzystać i czego unikać?", które odbędzie się 7 marca 2018 w Katowicach.

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

16.02.2018

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad rozporządzeniem wydłużającym termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd

09.02.2018

6 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, przedłożony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Zgodnie z założeniami ustawa ma wejść w życie już 1 czerwca 2018 r. 

Przegląd usług niematerialnych

05.02.2018

Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje w podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające obostrzenia w zakresie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków na tzw. usługi niematerialne nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych. Ograniczenia dotyczą wydatków poniesionych na usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń gwarancji, poręczeń oraz usługi o podobnym charakterze. Limitowani

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

30.01.2018

29 stycznia 2018 r. Minister Finansów opublikował interpretację ogólną dotyczącą obowiązujących od stycznia 2017 r. przepisów o cenach transferowych (interpretacja ogólna z dnia 24 stycznia 2018 r., nr DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018). Interpretacja ogólna MF dotyczy: