Newsroom

Newsroom

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający dyskutuje o sukcesji podczas konferencji mBanku Nowe perspektywy

26.03.2021

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający Kancelarii Ożóg Tomczykowski 25 marca 2021 roku wział udział w konferencji organizowanej przez mBank Nowe perspektywy. Paweł uczestniczył w spotkaniu jako prelegent podczas panelu Firmowe perspektywy - planowanie majątku, w trakcie którego zaprezentował koncepcję sukcesji jako formy przekazania majątku w rodzinie.

Polskie przepisy pozbawiające możliwości korekty faktur (czy deklaracji) po wszczęciu kontroli podatkowej są niezgodne z prawem UE (wyrok TSUE w sprawie C-48/20).

22.03.2021

Sprawa zawisła przed TSUE dotyczyła litewskiej spółki (dalej: „Spółka”), która udostępniała litewskim firmom transportowym karty paliwowe umożliwiające zaopatrywanie się w paliwo na niektórych stacjach paliw znajdujących się na terytorium Polski. Zdaniem Spółki, Jej działalność handlowa polegała na zakupie paliwa od polskich stacji paliw w celu odsprzedaży go litewskim spółkom transportowym

Ograniczenie terminu na neutralne odliczenie VAT od importu usług i WNT niezgodne z prawem UE (wyrok TSUE w sprawie C-895/19)

22.03.2021

18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał wyrok w trybie prejudycjalnym na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (dalej: „WSA”)

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - marzec 2021

11.03.2021

Nowa ustawa deweloperska 23 lutego 2021r. została przekazana do Sejmu.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - marzec 2021

11.03.2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie musi oznaczać opodatkowania najwyższą stawką podatku od nieruchomości

Alert podatkowy - Prace legislacyjne: termin na złożenie TPR i oświadczenia TP za 2020 r. ma zostać wydłużony do końca 2021 r.

01.03.2021

Zgodnie z brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji TPR za 2020 r. ma zostać wydłużony:

Alert: Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytania Rzecznika MŚP w sprawie opłaty cukrowej

25.02.2021

Dnia 23 lutego br. zostały opublikowane wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia (dalej: „MZ”), o które wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: Rzecznik”) w zakresie stosowania tzw. opłaty cukrowej

Zakres kompetencji urzędu celno-skarbowego – ważny wyrok WSA w Krakowie

24.02.2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok (sygn. I SA/Kr 1127/20 z dnia 5 lutego 2021 r., wyrok nieprawomocny) dotyczący kompetencji administracji skarbowej oraz obowiązków podatników w zakresie dostarczania danych na wezwanie urzędów celno-skarbowych.

Alert podatkowy: MF wyjaśnia transakcje w zakresie kart paliwowych

17.02.2021

Ministerstwo Finansów („MF”) opublikowało interpretację ogólną prawa podatkowego, opisującą skutki podatkowe transakcji rozliczanych przy pomocy kart paliwowych.

Zmiana sposobu uiszczania podatku przy spadku dochodów

15.02.2021

Odprowadzanie uproszczonych zaliczek jest nieopłacalne finansowo dla firm, które podczas epidemii tracą finansowo. Komentarz Marka Kończaka, Associate w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, dla Rzeczpospolitej.

Alert prawny - Ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych „PPK”

11.02.2021

Nadszedł ostatni etap wdrażania pracowniczych planów kapitałowych („PPK”). Z początkiem 2021 r. Wszystkie podmioty zatrudniające pracowników są obowiązane stosować się do przepisów ustawy o PPK.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

09.02.2021

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE – czy nieodpłatne przekazanie wybudowanej drogi na rzecz gminy podlega opodatkowaniu VAT?

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - luty 2021

08.02.2021

Niekorzystny wyrok NSA, dotyczący zakresu stosowania zakazu stwierdzania nieważności PnB

Prawo zmienia pracę - newsletter luty 2021

03.02.2021

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą ubiegać się o wsparcie w ramach kolejnej Tarczy

Alert podatkowy – 31 stycznia 2021 r. mija termin składania zawiadomienia dot. estońskiego CIT

27.01.2021

Przypominamy! Żeby skorzystać z estońskiego CIT, należy złożyć określone przepisami zawiadomienia (ZAW-R oraz OSW-R) do 31 stycznia 2021 roku (w przypadku, gdy rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym).