Newsroom

Newsroom

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - maj 2021

10.05.2021

Nowa ustawa deweloperska już w czerwcu 2021 r.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski doradcą Edipresse Group w transakcji sprzedaży wybranych linii biznesowych Edipresse Polska na rzecz Burda Media Polska

06.05.2021

Kancelaria Ożóg Tomczykowski reprezentowała szwajcarski holding mediowy Edipresse Group w transakcji sprzedaży wybranych linii biznesowych polskiej spółki zależnej Edipresse Polska S.A. na rzecz Burda Media Polska.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski doradcą Warsaw Equity Group w transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.

06.05.2021

Kancelaria Ożóg Tomczykowski reprezentowała Warsaw Equity Group prywatną firmą inwestycyjną VC/PEw transakcji sprzedaży kontrolnego pakietu akcji (ok. 64%) w spółce Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. („ZPC Otmuchów”) oraz mniejszościowego pakietu akcji spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A. („PWC Odra”) - spółki zależnej od ZPC Otmuchów na rzecz Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi z siedzibą w Stambule („Kervan”).

E-krs i prosta spółka akcyjna jednak od 1 lipca 2021 r. ?

14.04.2021

Z początkiem marca b.r. (a dokładnie w dniu 1 marca 2021 r.) miały wejść w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych, wprowadzające do obrotu prawnego nowy typ spółki kapitałowej – Prostą Spółkę Akcyjną (dalej: „PSA”).

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - kwiecień 2021

12.04.2021

Prace nad nową ustawą deweloperską w Parlamencie

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - kwiecień 2021

12.04.2021

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy deweloperskiej, którego autorem jest Prezes UOKiK. 17 marca 2021r. miało miejsce pierwsze czytanie w Sejmie a aktualnie nad projektem pracują komisje sejmowe

PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2020.

09.04.2021

PRZEDŁUŻONO TERMINY SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA ROK OBROTOWY 2020.

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający dyskutuje o sukcesji podczas konferencji mBanku Nowe perspektywy

26.03.2021

Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający Kancelarii Ożóg Tomczykowski 25 marca 2021 roku wział udział w konferencji organizowanej przez mBank Nowe perspektywy. Paweł uczestniczył w spotkaniu jako prelegent podczas panelu Firmowe perspektywy - planowanie majątku, w trakcie którego zaprezentował koncepcję sukcesji jako formy przekazania majątku w rodzinie.

Polskie przepisy pozbawiające możliwości korekty faktur (czy deklaracji) po wszczęciu kontroli podatkowej są niezgodne z prawem UE (wyrok TSUE w sprawie C-48/20).

22.03.2021

Sprawa zawisła przed TSUE dotyczyła litewskiej spółki (dalej: „Spółka”), która udostępniała litewskim firmom transportowym karty paliwowe umożliwiające zaopatrywanie się w paliwo na niektórych stacjach paliw znajdujących się na terytorium Polski. Zdaniem Spółki, Jej działalność handlowa polegała na zakupie paliwa od polskich stacji paliw w celu odsprzedaży go litewskim spółkom transportowym

Ograniczenie terminu na neutralne odliczenie VAT od importu usług i WNT niezgodne z prawem UE (wyrok TSUE w sprawie C-895/19)

22.03.2021

18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał wyrok w trybie prejudycjalnym na wniosek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach (dalej: „WSA”)

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - marzec 2021

11.03.2021

Nowa ustawa deweloperska 23 lutego 2021r. została przekazana do Sejmu.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - marzec 2021

11.03.2021

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – posiadanie nieruchomości przez przedsiębiorcę nie musi oznaczać opodatkowania najwyższą stawką podatku od nieruchomości

Alert podatkowy - Prace legislacyjne: termin na złożenie TPR i oświadczenia TP za 2020 r. ma zostać wydłużony do końca 2021 r.

01.03.2021

Zgodnie z brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych i informacji TPR za 2020 r. ma zostać wydłużony:

Alert: Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytania Rzecznika MŚP w sprawie opłaty cukrowej

25.02.2021

Dnia 23 lutego br. zostały opublikowane wyjaśnienia Ministerstwa Zdrowia (dalej: „MZ”), o które wystąpił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (dalej: Rzecznik”) w zakresie stosowania tzw. opłaty cukrowej

Zakres kompetencji urzędu celno-skarbowego – ważny wyrok WSA w Krakowie

24.02.2021

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok (sygn. I SA/Kr 1127/20 z dnia 5 lutego 2021 r., wyrok nieprawomocny) dotyczący kompetencji administracji skarbowej oraz obowiązków podatników w zakresie dostarczania danych na wezwanie urzędów celno-skarbowych.