Newsroom

Newsroom

Tarcza Antykryzysowa 5.0

25.11.2020

W dniu 1 października 2020 r. weszła w życie tzw. „Tarcza Antykryzysowa 5.0” , która zaczęła w większości obowiązywać od 15 października 2020 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z wprowadzonych zmian.

Alert podatkowy - Spóźniony dowód nie pomoże podatnikowi

13.11.2020

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace nad nowelizacją m.in. przepisów Ordynacji podatkowej.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - listopad 2020

10.11.2020

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 29 października 2020 r. został podpisany protokół zmieniający Konwencją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Jak podkreśla MF, zmiany są efektem udziału Polski w pracach związanych nad projektem OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) oraz podpisania w czerwcu 2017 r. Konwencji MLI, która zawiera szereg rozwiązań uszczelniających obszar międzynarodowego opodatkowania i współpracy podatkowej.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - listopad 2020

09.11.2020

Zamknięcie części sklepów i punktów usługowych w galeriach handlowych w okresie od 7-29 listopada 2020r. w związku z narastająca epidemią koronawirusa, które bezspornie spowoduje, drugą turę negocjacji czynszowych najemców galerii handlowych z wynajmującymi.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski wspiera polskie kobiety w walce o prawo do decydowania o swoim ciele!

28.10.2020

W Kancelaria Ożóg Tomczykowski popieramy kobiety w walce o ich prawa.

Przygotuj firmę na kryzys gospodarczy

21.10.2020

Doświadczenie pierwszej fali epidemii wirusa COVID-19 spowodowało, że pracodawcy musieli mierzyć się z nowymi, nieznanymi dotąd wyzwaniami, w tym zwłaszcza w obszarze pracy zdalnej, BHP i czasu prac

Prawo zmienia pracę - newsletter październik 2020

19.10.2020

Nowelizacja ustawy antykryzysowej wprowadziła z dniem 9 października 2020 r. nowe zasady obliczania wysokości zasiłków dla osób, którym na podstawie tarczy antykryzysowej obniżono wymiar czasu pracy lub wprowadzono mniej korzystne warunki zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę

Alert podatkowy - Precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – VAT przy uldze na złe długi

15.10.2020

W okresie pandemii COVID-19 warto wykorzystać wszystkie szanse, jakie przepisy podatkowe dają przedsiębiorcom w zakresie poprawy płynności finansowej.

Alert prawny - projekt ustawy o e-doręczeniach

09.10.2020

Do chwili obecnej nie funkcjonowało jednolite rozwiązanie teleinformatyczne, które umożliwiałoby powszechną wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Podmioty publiczne samodzielnie radzą sobie z tymi niedogodnościami, tworząc własne, indywidualne, systemy informatyczne, usługi czy procedury. Wygląda na to, że w najbliższym czasie czeka nas diametralna zmiana w sposobie komunikacji z administracją publiczną.

Przełomowa wygrana Kancelarii Ożóg Tomczykowski przed NSA

07.10.2020

Nasza Kancelaria wygrała przełomową sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 7 października 2020 r., sygn. I FSK 1934/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnikowi należy zagwarantować prawo do sądu także w przypadku zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - październik 2020

07.10.2020

Rada Ministrów przyjęła do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji przepisów ustaw podatkowych w zakresie opodatkowania PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 30 września (nr druku 642).

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - październik 2020

06.10.2020

Od 19 września 2020 r. nabywca nieruchomości nabędzie pozwolenie budowlane wydane dla tej nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody poprzedniego inwestora.

Przygotuj się na kontrolę pomocy otrzymanej w związku z tarczami antykryzysowymi

02.10.2020

W ramach Tarcz Antykryzysowych, przedsiębiorcy otrzymali wsparcie finansowe, które według szacunków wynosi już kilka miliardów złotych.

Nowa opłata cukrowa od 1 stycznia 2021 r.

25.09.2020

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. ustawy o „podatku cukrowym”, która wprowadza dwie nowe opłaty: opłatę cukrową oraz opłatę za wyroby alkoholowe o małej objętości.

Alert prawny - zasady oraz różnice odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo jawną

24.09.2020

W poprzednim alercie przedstawiliśmy skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową oraz skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady odpowiedzialności obowiązujące w tych spółkach i różnice w zasadach odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej, a także reguły odpowiedzialności w przypadku potrzeby zmiany statusu wspólnika z komandytariusza na komplementariusza.