Newsroom

Newsroom

Już w październiku zapraszamy do naszej nowej siedziby!

27.08.2019

Nasza Kancelaria przenosi swoją siedzibę do ekskluzywnego biurowca.

Business Center Club z kolejnym ekspertem Kancelarii Ożóg Tomczykowski

09.08.2019

Katarzyna Karpiuk została ekspertem BCC ds. prawa cywilnego, sukcesji, prawa spółek i doradztwa korporacyjnego

Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

08.08.2019

W dniu 2 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została kolejna wersja projektu Ustawy niezawierająca regulacji dotyczących uproszczonych uprzednich porozumień cenowych (tzw. małych APA lub uAPA).

Alert prawny: Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2020 r.

06.08.2019

W miniony piątek, 2 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, stanowiącą ostatnią z pakietu „100 zmian dla firm” przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Już niedługo dowiemy się, kto stoi za spółką

01.08.2019

Jedną z nowości, która zostanie wprowadzona na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli nowe źródło danych o właścicielach spółek.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF

23.07.2019

W przypadku podatników, których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji za 2018 r., mija 30 września 2019 r.

Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

15.07.2019

W dniu 10 lipca 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych dotyczących Projektu ustawy dot. APA

Podziały spółek – zmiana zapisów o odpowiedzialności za zobowiązania

11.07.2019

Przepis art. 546 § 1 KSH dotychczas przewidywał, że za zobowiązania przypisane w planie podziału, spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej, solidarnie odpowiadały pozostałe spółki, na które został przeniesiony majątek spółki dzielonej. Odpowiedzialność ta ograniczona jest czasowo na okres 3 lat od dnia ogłoszenia o dokonanym podziale oraz kwotowo - do wartości aktywów netto przyznanych spółce w planie podziału.

Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad

08.07.2019

W związku z przypadającym na koniec czerwca terminem odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników, należy pamiętać o niedawnej nowelizacji przepisów dotyczących między innymi zasad wypłaty dywidendy w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Alert podatkowy: Podatek u źródła - objaśnienia Ministerstwa Finansów oraz odroczenie wejścia w życie

01.07.2019

Wejście w życie nowych przepisów w zakresie podatku u źródła zostało przesunięte na 1 stycznia 2020 roku.

Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi

19.06.2019

Na stronie Ministerstwa Finansów zostały właśnie opublikowane objaśnienia podatkowe, przygotowane w oparciu o wyniki prac Forum Cen Transferowych.

Alert prawny: Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową dematerializację akcji

14.06.2019

W czwartek 13 czerwca 2019 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu.

Sukcesja szyta na miarę

07.06.2019

W Warszawie odbył się pierwszy Kongres Sukcesja.pl dedykowany właścicielom i sukcesorom biznesów rodzinnych.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski członkiem Klubu Integracji Europejskiej

31.05.2019

Klub Integracji Europejskiej powstał z inicjatywy środowisk gospodarczych.

Śniadanie dla branży nieruchomości za nami

29.05.2019

W środę 29 maja gościliśmy kilkanaście osób na śniadaniu poświęconym kwestiom prawnym, podatkowym i biznesowym w branży nieruchomości

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon