Newsroom

Newsroom

Alert prawny - projekt ustawy o e-doręczeniach

09.10.2020

Do chwili obecnej nie funkcjonowało jednolite rozwiązanie teleinformatyczne, które umożliwiałoby powszechną wymianę korespondencji elektronicznej pomiędzy obywatelami a administracją publiczną. Podmioty publiczne samodzielnie radzą sobie z tymi niedogodnościami, tworząc własne, indywidualne, systemy informatyczne, usługi czy procedury. Wygląda na to, że w najbliższym czasie czeka nas diametralna zmiana w sposobie komunikacji z administracją publiczną.

Przełomowa wygrana Kancelarii Ożóg Tomczykowski przed NSA

07.10.2020

Nasza Kancelaria wygrała przełomową sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 7 października 2020 r., sygn. I FSK 1934/17, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że podatnikowi należy zagwarantować prawo do sądu także w przypadku zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - październik 2020

07.10.2020

Rada Ministrów przyjęła do dalszych prac legislacyjnych projekt nowelizacji przepisów ustaw podatkowych w zakresie opodatkowania PIT, CIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie w dniu 30 września (nr druku 642).

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - październik 2020

06.10.2020

Od 19 września 2020 r. nabywca nieruchomości nabędzie pozwolenie budowlane wydane dla tej nieruchomości bez konieczności uzyskiwania zgody poprzedniego inwestora.

Przygotuj się na kontrolę pomocy otrzymanej w związku z tarczami antykryzysowymi

02.10.2020

W ramach Tarcz Antykryzysowych, przedsiębiorcy otrzymali wsparcie finansowe, które według szacunków wynosi już kilka miliardów złotych.

Nowa opłata cukrowa od 1 stycznia 2021 r.

25.09.2020

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy dotyczące tzw. ustawy o „podatku cukrowym”, która wprowadza dwie nowe opłaty: opłatę cukrową oraz opłatę za wyroby alkoholowe o małej objętości.

Alert prawny - zasady oraz różnice odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo jawną

24.09.2020

W poprzednim alercie przedstawiliśmy skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową oraz skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną. Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady odpowiedzialności obowiązujące w tych spółkach i różnice w zasadach odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej, a także reguły odpowiedzialności w przypadku potrzeby zmiany statusu wspólnika z komandytariusza na komplementariusza.

Alert prawno - podatkowy - skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo w spółkę jawną

24.09.2020

Mając na uwadze szeroko komentowany projekt ustawy zmieniającej zasady opodatkowania podatkiem CIT i objęcie tym podatkiem spółek komandytowych, wiele spółek komandytowych może rozważać potrzebę przekształcenia działalności. W niniejszym alercie przedstawimy skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową oraz skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną.

Alert podatkowy - Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodów

24.09.2020

Po niemal dwóch latach od ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji społecznych w sprawie projektu interpretacji ogólnej dot. stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przez osoby uzyskujące honoraria autorskie, 18 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 w tym przedmiocie. Poniżej przedstawiamy jej kluczowe aspekty.

Kancelaria Ożóg Tomczykowski reprezentowała spółkę z branży IT - Code & Pepper sp. z o.o., w transakcji przeniesienia zespołu deweloperów

23.09.2020

Kancelaria Ożóg Tomczykowski reprezentowała Code & Pepper sp. z o.o. , spółkę z branży IT specjalizującą się w szytych na miarę rozwiązaniach informatycznych dla sektora Fin-Tech.

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystaniem samochodu służbowego do celów prywatnych.

23.09.2020

21 września 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów opublikowana została interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2020 w sprawie zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystaniem samochodu służbowego do celów prywatnych. Poniżej przedstawiamy jej podstawowe założenia.

Alert podatkowy - ulga na robotyzację

21.09.2020

Ministerstwo Rozwoju wraz z Ministerstwem Finansów pracuje obecnie nad projektem nowej ulgi podatkowej tzw. ulgi na robotyzację przemysłową.

Spółka komandytowa jako podatnik CIT – zarys proponowanych przepisów.

19.09.2020

16 września 2020 r., Ministerstwo Finansów na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowało projekt zmieniający zasady opodatkowania podatkiem CIT

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o PIT, ustawę o CIT, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych innych ustaw

18.09.2020

Ministerstwo Finansów w dniu 16 września 2020 r. opublikowało projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku PIT, ustawę o podatku CIT, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Prawo zmienia pracę - newsletter wrzesień 2020

09.09.2020

Możliwość polecenia pracy zdalnej pracownikowi ze względu na epidemię wirusa COVID-19 została przedłużona na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.