Newsroom

Newsroom

Newsletter prawa pracy - sierpień 2020

06.08.2020

Od 1 stycznia 2021 roku płatnik składek lub osoba zlecająca dzieło będzie miała obowiązek poinformowania ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło z osobą

Dwa nowe alternatywne warianty opodatkowania spółek kapitałowych – Estoński CIT vs. Specjalny Fundusz Inwestycyjny

05.08.2020

W ostatnim dniu lipca, Ministerstwo Finansów opublikowało informację dotyczącą rozpoczęcia prekonsultacji w zakresie wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania przeznaczonych dla spółek kapitałowych tj. ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, czyli tzw. estońskiego CIT’u oraz specjalnego funduszu inwestycyjnego.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - sierpień 2020

04.08.2020

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego będzie realizowana etapowo i ma na celu ułatwienie i przyspieszenie całej procedury.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - sierpień 2020

04.08.2020

WSA w Warszawie wydał korzystny dla podatnika wyrok w sprawie stosowania mechanizmu płatności podzielonej (MPP), realizowanej w schemacie cash pooling.

Nowy ekspert w Zespole Prawa Pracy

27.07.2020

Jest nam niezmiernie miło powitać Martę Kozak-Maśnicką, która dołączyła do Zespołu Prawa Pracy w naszej Kancelarii jako Acting Associate.

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - lipiec 2020

06.07.2020

Zmiana interpretacji ogólnej dotyczącej stawki VAT na wykonanie mebli w zabudowie - W dniu 1 czerwca 2020 r. została opublikowana interpretacja ogólna Ministra Finansów sygn. PT3.8101.2.2020 w sprawie opodatkowania stawką VAT usług wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - lipiec 2020

06.07.2020

24 czerwca 2020 roku weszły w życie przepisy Tarczy Antykryzysowej 4.0, przewidujące zwolnienie z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie, przypadających Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r., w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Czasowe zwolnienie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich z oznaczania znakami akcyzy

25.06.2020

Minister Finansów, w dniu 22 czerwca br. podpisał rozporządzenie zmieniające rozp. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - najważniejsze zmiany

22.06.2020

W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw („Tarcza Antykryzysowa 4.0”).

Estoński CIT w Polsce. Zapowiedź reformy podatku CIT ogłoszona przez Premiera

19.06.2020

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przedwczoraj wprowadzenie na grunt polskiego systemu podatkowego zmodyfikowanej wersji tzw. estońskiego CI

Alert prawny - zasady udzielania subwencji dla dużych firm (PFR)

16.06.2020

W dniu 9 czerwca 2020 roku Polski Fundusz Rozwoju (dalej „PFR”) uruchomił program rządowy Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm (zwany dalej „Programem”).

Zgoda Komisji Europejskiej na pożyczki z PFR dla dużych przedsiębiorców

02.06.2020

W dniu 29 maja 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy, w ramach którego przygotowano częściową rekompensatę strat poniesionych w związku z pandemią koronawirusa

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - czerwiec 2020

02.06.2020

Ustalenie statusu podatkowego kontrahenta dla celów VAT od którego nabywana jest nieruchomość może w praktyce stwarzać istotne problemy praktyczne, w szczególności jeżeli kontrahentem jest osoba fizyczna.

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - czerwiec 2020

02.06.2020

Projekt Tarczy Antykryzysowej 4.0, przewiduje możliwość zmniejszenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od przedsiębiorców u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19

Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U

25.05.2020

Przypominamy, że dla podatników których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie informacji ORD-U upływa 31 maja 2020 r. (termin ten został przedłużony o 2 miesiące w związku z COVID 19).