Newsroom

Newsroom / Usługi pomocnicze do finansowych tylko na podstawie orzecznictwa TSUE

Usługi pomocnicze do finansowych tylko na podstawie orzecznictwa TSUE


04.07.2017

Usługi pomocnicze do finansowych tylko na podstawie orzecznictwa TSUE

Od 1 lipca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy VAT, która uchyliła art. 43 ust. 13 i ust. 14 ustawy VAT (ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2016.2024). Przepis ten określa zakres  zwolnienia z podatku VAT dla usług pomocniczych do usług finansowych. Nie oznacza to jednak, że usługi pomocnicze zostały automatycznie opodatkowane stawką 23%. Możliwość objęcia usługi pomocniczej do usługi finansowej zwolnieniem z VAT od 1 lipca 2017 r. wynika z orzecznictwa TSUE, co w praktyce może jednak skutkować zwiększoną ilością sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.

Jakie usługi już nie będą zwolnione z podatku VAT?

Jako przykład usług, które nie będą już podlegać zwolnieniu z podatku VAT jako usługi pomocnicze do usług finansowych w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy VAT, zostały wskazane m.in.:

  • usługi likwidacji szkód;
  • usługi administracyjne;
  • usługi call center;
  • usługi SWIFT.

Powyższe czynności są niezbędne do świadczenia usługi finansowej, jednak mają charakter czysto techniczny, zatem nie mogą podlegać zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 37-41 ustawy VAT.  

Interpretacja ogólna Ministra Rozwoju i Finansów dotycząca usług pomocniczych

W dniu 30 czerwca 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów (PT6.8101.5.2017) wydał interpretację ogólną dotycząca usług pomocniczych do finansowych w zakresie czynności wykonywanych przez organizacje płatnicze na rzecz agentów rozliczeniowych i wydawców kart płatniczych lub innych instrumentów płatniczych oraz agentów rozliczeniowych na rzecz akceptantów, w celu realizacji transakcji płatniczych, dokonywanych przy pomocy kart płatniczych. Minister Rozwoju i Finansów wskazał, że następujące czynności wykonywane przez powyższe podmioty będą podlegać zwolnieniu z podatku VAT:

  • autoryzacja transakcji polegająca na weryfikacji transakcji i karty płatniczej, jej aktualności oraz zgodności danych użytkownika karty, dostępności środków pieniężnych na koncie użytkownika rachunku, które to czynności skutkują zablokowaniem określonej ilości tych środków pieniężnych na rachunku bankowym;
  • przekazywanie środków pieniężnych od użytkownika karty płatniczej;
  • rozliczenie transakcji obejmujące przetwarzanie i przesyłanie oraz udostępnianie danych niezbędnych do ustalenia właściwych kwot wynagrodzenia.

Minister Rozwoju i Finansów wskazał, że powyższe czynności stanowią element kompleksowej usługi finansowej świadczonej na rzecz danego podmiotu w związku z tym mogą zostać zakwalifikowane jako usługi pomocnicze do finansowych. Należy podkreślić, że powyższe czynności podlegały zwolnieniu z podatku VAT w okresie przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów ustawy VAT, zatem Minister Rozwoju i Finansów potwierdził kontynuacje stosowania zwolnienia z podatku VAT do powyższych usług jako usług pomocniczych do usług finansowych.

Jeżeli opisane zagadnienie jest istotne dla prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej lub mają Państwo dodatkowe pytania, nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

Kontakt: