Newsroom

Newsroom / Ustawa o opodatkowaniu funduszy indywidualnych zamkniętych opublikowana

Ustawa o opodatkowaniu funduszy indywidualnych zamkniętych opublikowana


01.12.2016

Ustawa o opodatkowaniu funduszy indywidualnych zamkniętych opublikowana

We wtorek (29 listopada 2016 roku) w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa zmieniająca zasady opodatkowania CIT funduszy inwestycyjnych zamkniętych od 1 stycznia 2017 roku.

Przede wszystkim w ustawie pozbawiono funduszy inwestycyjnych zamkniętych (dalej: „FIZ”) zwolnienia (podmiotowego) z CIT. W zamian za to wprowadzono przedmiotowe zwolnienie FIZ, które jednak będzie ograniczone. Ustawa zawiera katalog dochodów (przychodów), które nie będą podlegały zwolnieniu z CIT. Są to:

  • dochody (przychody) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP  lub w innym państwie, jeśli nie są traktowane jako osoby prawne i nie podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „spółki transparentne”);
  • dochody (przychody) z odsetek od pożyczek i innych zobowiązań spółek transparentnych;
  • dochody (przychody) z odsetek od udziału kapitałowego w spółkach transparentnych;
  • darowizny bądź inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywane przez spółki transparentne;
  • dochody (przychody) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez spółki transparentne;
  • dochody (przychody) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki transparentne lub udziałów w tych spółkach.

W konsekwencji, w przypadku struktur opartych o FIZ i spółki luksemburskie typu SCSp, począwszy od 2017 roku FIZ będzie zobowiązany rozpoznać dochody z udziału w spółkach transparentnych i opodatkować je stawką 19% CIT.

Zgodnie z ustawą fundusze inwestycyjny otwarte, specjalistyczne otwarte fundusze inwestycyjny oraz równoważne im fundusze zagraniczne z UE i EOG pozostaną zwolnione podmiotowo (z wyłączeniem specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla FIZ).

Tą samą ustawą została wprowadzona nowelizacja PIT dotycząca kwoty wolnej od podatku. Wprowadza ona wyższą kwotę wolną od podatku dla najmniej zarabiających. Ustawa jednocześnie zmniejsza kwotę wolną dla zarabiających powyżej 85 tys. złotych i całkowicie pozbawia kwoty wolnej od podatku osoby zarabiające ponad 127 tys. złotych.

Ponadto, zgodnie z ustawą nowelizującą, klauzula przeciw unikaniu opodatkowania będzie miała zastosowanie do interpretacji podatkowych wydanych przed 15 lipca 2017 roku w przypadku, gdy korzyść podatkowa osiągnięta będzie od 1 styczniu 2017 roku.

Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do wejścia w życie nowelizacji, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszymi ekspertami w celu oceny, na ile wpływają na Państwa struktury oraz jakie działania należało by wobec tego podjąć, aby zminimalizować negatywne dla Państwa skutki zmiany przepisów.

 

Marek Szczepanik

 

Kontakt:

Marek Szczepanik
Partner
E: marek.szczepanik@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować:

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon