Newsroom

Newsroom / Zmiany w opodatkowaniu CIT FIZ-ów od 1 stycznia 2017

Zmiany w opodatkowaniu CIT FIZ-ów od 1 stycznia 2017


16.11.2016

Zmiany w  opodatkowaniu CIT FIZ-ów od 1 stycznia 2017

We wtorek (15 listopada 2016 roku) w Sejmie przyjęto poprawki Komisji Finansów Publicznych do projektu nowelizacji ustawy o CIT. Nowelizacja ta dotyczy opodatkowania CIT funduszy inwestycyjnych zamkniętych od 1 stycznia 2017 roku.

Przede wszystkim projekt zakłada pozbawienie FIZ zwolnienia (podmiotowego) z CIT. Jednocześnie zakładane jest wprowadzenie przedmiotowego zwolnienia FIZ, które będzie jednak ograniczone. Zwolnieniu nie będzie podlegał dochód (przychód) związany ze podmiotami transparentnymi podatkowo. W tym celu w projekcie ustawy wymieniono dochody (przychody), które nie będą podlegały zwolnieniu z CIT. Są to:

  • dochody (przychody) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP  lub w innym państwie, jeśli nie są traktowane jako osoby prawne i nie podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „spółki transparentne”);
  • dochody (przychody) z odsetek od pożyczek i innych zobowiązań spółek transparentnych;
  • dochody (przychody) z odsetek od udziału kapitałowego w spółkach transparentnych;
  • darowizny bądź inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia dokonywane przez spółki transparentne;
  • dochody (przychody) z tytułu odsetek (dyskonta) od papierów wartościowych emitowanych przez spółki transparentne;
  • dochody (przychody) z tytułu zbycia papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki transparentne lub udziałów w tych spółkach.

W konsekwencji, w przypadku struktur opartych o FIZ i spółki luksemburskie typu SCSp, począwszy od 2017 roku FIZ będzie zobowiązany zapłacić CIT od dochodów z udziału w spółkach transparentnych.

Projekt pozostawia zwolnienie podmiotowe wobec funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych (z wyłączeniem specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjny określone dla FIZ) oraz równoważnych im funduszy zagranicznych z UE i EOG.

Biorąc pod uwagę krótki okres czasu pozostały do wejścia w życie nowelizacji, zachęcamy do niezwłocznego kontaktu z naszymi ekspertami w celu oceny, na ile wpływają na Państwa struktury oraz jakie działania należało by wobec tego podjąć, aby zminimalizować negatywne dla Państwa skutki zmiany przepisów.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon