Newsroom

Newsroom / Zmiany w zakresie świadczeń pomocniczych w branży finansowej

Zmiany w zakresie świadczeń pomocniczych w branży finansowej


27.09.2016

Zmiany w zakresie świadczeń pomocniczych w branży finansowej

Przed kilkoma dniami został przedstawiony projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawodawca zamierza wprowadzić z jego pomocą szereg rozwiązań pozwalających na bardziej skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi (m.in. sankcje VAT, możliwość odmowy rejestracji dla celów VAT lub wykreślenia z rejestru podatników, kaucje rejestracyjne, etc.). Wśród planowanych zmian znalazła się również niewielka, lecz bardzo istotna dla branży finansowej propozycja usunięcia art. 43 ust. 13 i art. 43 ust. 14 Ustawy o VAT.

Powyższe przepisy dotyczą zwolnienia z VAT świadczenia „usług pomocniczych” do usług finansowych, tj. usługi stanowiącej element świadczenia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 7 i 37-41 Ustawy o VAT, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z powyższymi przepisami.

Zakres powyższego przepisu jest oparty na wnioskach płynących z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, jednak z uwagi na niejednoznaczną treść, stanowi istotny problem w praktyce stosowania prawa. Część sądów administracyjnych przyjmuje, że zakres zwolnienia określony w treści art. 43 ust. 13 Ustawy o VAT jest szerszy od zakresu przewidzianego w prawie europejskim (np. nieprawomocne orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 1596/15 oraz III SA/Wa 1907/15).

Wykreślenie powyższych przepisów z Ustawy o VAT będzie miało następujące skutki:

  • Utracą moc interpretacje indywidualne wydane na podstawie wskazanego przepisu;
  • Istotniejszego znaczenia mogą nabrać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie definiowania zakresu świadczeń pomocniczych do usług zwolnionych.

W tym względzie nie można wykluczyć korekty dotychczasowej praktyki organów podatkowych, w szczególności w przypadku uwzględnienia niedawnych orzeczeń Trybunału (sygn. C-130/15 oraz C-607/14). Przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE była kwalifikacja podatkowa świadczenia usług przetwarzania danych (płatności) przy zakupie biletów do kina poprzez Internet lub przez telefon. Trybunał wskazał, że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 135 ust. 1 lit. d) Dyrektywy VAT dotyczy usług skutkujących przelewem środków finansowych oraz wywołujących zmiany w sytuacji prawnej i finansowej. Natomiast zdaniem Trybunału, w powyższych sprawach świadczenie podatnika miało charakter techniczny, a w konsekwencji, nie powinno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Ustalenie granicy pomiędzy świadczeniem zwolnionym a świadczeniem podlegającym opodatkowaniu stawką VAT może więc stanowić istotną trudność, a w konsekwencji – ryzyko podatkowe.

Naturalnie, z uwagi na wczesny etap procesu legislacyjnego, nie ma całkowitej pewności że wskazane zmiany zostaną uchwalone przez Parlament. Niemniej, zachęcamy Państwa do pogłębionej analizy zakresu wykonywanych świadczeń i oceny prawidłowości ich klasyfikacji jako świadczeń zwolnionych w świetle planowanych zmian. W przypadku wszelkich pytań, nasz Zespół Podatku VAT i Akcyzy jest do Państwa dyspozycji.

 

Wojciech Kotowski

 

Kontakt:

Wojciech Kotowski
Senior Associate, Zespół VAT
E: wojciech.kotowski@ozogtomczykowski.pl
T: +48 22 480 81 00


To również może Cię zainteresować: