Podatki
Podatki / Ceny transferowe

Ceny transferowe


Ceny transferowe, rozumiane jako ogół rozliczeń i współpracy realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania urzędników podatkowych, zarówno w płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej. Podatnicy powinni zachować należytą staranność przy ustalaniu, a następnie przy dokumentowaniu współpracy zachodzącej pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo czy osobowo. Pozwala to ograniczyć ryzyko podatkowe związane z zakwestionowaniem cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Sprawna polityka cen transferowych - zalety

Sprawna polityka cen transferowych, oprócz ograniczenia ryzyka, może również pomóc w osiągnięciu celów biznesowych całej grupy kapitałowej. Nie należy zapominać, że świadome zarządzanie cenami transferowymi może stać się narzędziem skutecznego i efektywnego prowadzenia biznesu.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz tworzenia optymalnych rozwiązań biznesowych poprzez, m.in.:

  • analizę prowadzonej działalności (ukierunkowaną na rozpoznanie i określenie głównych obszarów ryzyka związanych przede wszystkim z ustaloną metodą i wysokością wynagrodzenia transakcyjnego) oraz propozycję działań zabezpieczających zidentyfikowane ryzyka;
  • opracowanie polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń stosowanych w grupie podmiotów powiązanych;
  • sporządzenie kompleksowej dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przygotowanie dokumentacji wspierającej poszczególne transakcje, np.: umów, pisemnych procedur, faktur;
  • przygotowanie analiz ekonomicznych weryfikujących/wskazujących rynkowy charakter cen stosowanych w transakcjach kontrolowanych;
  • wsparcie przy przeprowadzaniu restrukturyzacji działalności zgodnie z warunkami rynkowymi poprzez m.in. identyfikację procesów restrukturyzacyjnych, ustalenie zasadności i wysokości wynagrodzenia, przygotowanie właściwej dokumentacji oraz opracowanie nowych zasad współpracy po przeprowadzonym procesie restrukturyzacyjnym;
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej oraz w trakcie postępowania odwoławczego bądź postępowania sądowego;
  • wsparcie w negocjacjach z Ministerstwem Finansów i przygotowywaniu uprzednich porozumień cenowych.

Zapraszamy do kontaktu.
 

POLECANE ARTYKUŁY


Organy kontroli skarbowej zwiększają liczbę kontroli w zakresie CIT i TP

Kontrole cen transferowych

Ceny transferowe w 2015 roku – podsumowanie najważniejszych zmian

Uproszczona procedura APA dla NKUP

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Więcej czasu na dokumentację cen transferowych

Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. ustalenia progów dokumentacyjnych dla nierezydentów prowadzących zakład zagraniczny na terytorium RP

Interpretacja ogólna MF w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

Kolejne zmiany w cenach transferowych

Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej

Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA

Wysokość oprocentowania dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi

Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.

Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA

Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA

Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi

Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF

Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

Z końcem bieżącego miesiąca upływa termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r.

Alert podatkowy: obowiązek przekazania raportu CbC-R

Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!

Alert podatkowy: Korekty cen transferowych w praktyce

Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych

Alert – Ceny transferowe – Obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR)

Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon