Podatki
Podatki / Ceny transferowe

Ceny transferowe


Ceny transferowe, rozumiane jako ogół rozliczeń i współpracy realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, coraz częściej stają się przedmiotem zainteresowania urzędników podatkowych, zarówno w płaszczyźnie międzynarodowej jak i krajowej. Podatnicy powinni zachować należytą staranność przy ustalaniu, a następnie przy dokumentowaniu współpracy zachodzącej pomiędzy podmiotami powiązanymi kapitałowo czy osobowo. Pozwala to ograniczyć ryzyko podatkowe związane z zakwestionowaniem cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Sprawna polityka cen transferowych - zalety

Sprawna polityka cen transferowych, oprócz ograniczenia ryzyka, może również pomóc w osiągnięciu celów biznesowych całej grupy kapitałowej. Nie należy zapominać, że świadome zarządzanie cenami transferowymi może stać się narzędziem skutecznego i efektywnego prowadzenia biznesu.

Naszym klientom zapewniamy wsparcie przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz tworzenia optymalnych rozwiązań biznesowych poprzez, m.in.:

  • analizę prowadzonej działalności (ukierunkowaną na rozpoznanie i określenie głównych obszarów ryzyka związanych przede wszystkim z ustaloną metodą i wysokością wynagrodzenia transakcyjnego) oraz propozycję działań zabezpieczających zidentyfikowane ryzyka;
  • opracowanie polityki cen transferowych opisującej zasady rozliczeń stosowanych w grupie podmiotów powiązanych;
  • sporządzenie kompleksowej dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przygotowanie dokumentacji wspierającej poszczególne transakcje, np.: umów, pisemnych procedur, faktur;
  • przygotowanie analiz ekonomicznych weryfikujących/wskazujących rynkowy charakter cen stosowanych w transakcjach kontrolowanych;
  • wsparcie przy przeprowadzaniu restrukturyzacji działalności zgodnie z warunkami rynkowymi poprzez m.in. identyfikację procesów restrukturyzacyjnych, ustalenie zasadności i wysokości wynagrodzenia, przygotowanie właściwej dokumentacji oraz opracowanie nowych zasad współpracy po przeprowadzonym procesie restrukturyzacyjnym;
  • wsparcie podczas kontroli podatkowej lub skarbowej oraz w trakcie postępowania odwoławczego bądź postępowania sądowego;
  • wsparcie w negocjacjach z Ministerstwem Finansów i przygotowywaniu uprzednich porozumień cenowych.

Zapraszamy do kontaktu.
 

POLECANE ARTYKUŁY


Informator TPR – pytania i odpowiedzi Ministerstwa Finansów

Obrady XIII Forum Cen Transferowych – kluczowe zagadnienia

„Polski Ład” – projekt zmian regulacji w zakresie cen transferowych

Alert podatkowy - Publikacja formularza TPR-C

Prekonsultacje: Uproszczenia w zakresie cen transferowych

Alert podatkowy - Prace legislacyjne: termin na złożenie TPR i oświadczenia TP za 2020 r. ma zostać wydłużony do końca 2021 r.

Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U

Alert – Ceny transferowe – Obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR)

Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych

Alert podatkowy: Korekty cen transferowych w praktyce

Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!

Alert podatkowy: obowiązek przekazania raportu CbC-R

Z końcem bieżącego miesiąca upływa termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r.

Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF

Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych

Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi

Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA

Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA

Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.

Wysokość oprocentowania dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi

Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA

Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej

Kolejne zmiany w cenach transferowych

Interpretacja ogólna MF w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. ustalenia progów dokumentacyjnych dla nierezydentów prowadzących zakład zagraniczny na terytorium RP

Więcej czasu na dokumentację cen transferowych

Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

Uproszczona procedura APA dla NKUP

Ceny transferowe w 2015 roku – podsumowanie najważniejszych zmian

Kontrole cen transferowych

Organy kontroli skarbowej zwiększają liczbę kontroli w zakresie CIT i TP

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.