Podatki
Podatki / Compliance

Compliance (zarządzanie zgodnością)


Compliance to nic innego jak zapewnienie zgodności prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności operacyjnej z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa, przepisami branżowymi, regulacjami i standardami wewnętrznymi czy zasadami etyki.

Zapewnienie takiej zgodności nie należy jednak do najłatwiejszych, gdyż na jej brak narażony jest w zasadzie każdy z obszarów działalności przedsiębiorstwa. Jak powszechnie wiadomo, większością ryzyk można jednak zarządzić i stąd coraz silniejsza potrzeba wprowadzania w przedsiębiorstwach rozwiązań, które przeciwdziałają występowaniu zjawisk takich jak:

 • nieprzestrzeganie przepisów FATCA;
 • nieposiadanie dokumentacji wymaganej z perspektywy regulacji w zakresie zagranicznych spółek kontrolowanych ("CFC");
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych (także w zakresie obowiązków związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym);
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT;
 • korupcja;
 • konflikt interesów;
 • naruszanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych;
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy;
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję;
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka;
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego;
 • nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych;
 • naruszanie ładu korporacyjnego.

Konieczność wdrażania wspomnianych rozwiązań nierzadko wynika także z wymagań kontrahentów czy inwestorów, którzy coraz większą wagę przywiązują do danych pozafinansowych, takich jak czynniki środowiskowe, związane z odpowiedzialnością społeczną czy wreszcie czynniki ładu korporacyjnego.

Duże znaczenie w omawianym zakresie mają także przepisy obowiązującego prawa, które nakładają na największe w Polsce spółki i instytucje finansowe obowiązek raportowania wspomnianych danych w sprawozdaniach finansowych.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyliśmy multidyscyplinarny zespół, który wszechstronnie doradza we wszystkich obszarach compliance, do których należą:

 • Przegląd ryzyk, w tym:
  • prowadzenie audytów istniejących struktur, procesów i regulacji w zakresie compliance funkcjonujących u klienta;
  • weryfikacja podejścia organizacji i jej pracowników i współpracowników do kwestii etycznych;
  • identyfikacja ryzyk związanych z brakiem stosownych procedur lub ich nieprzestrzeganiem;
  • zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań zaradczych.
 • Opracowanie planu, w tym:
  • tworzenie i aktualizacja procedur oraz regulacji wewnętrznych;
  • tworzenie strategii zarządzania ryzykiem w dłuższej perspektywie;
  • budowa mechanizmów pozwalających na wykrycie potencjalnych nieprawidłowości oraz służących przeciwdziałaniu nadużyciom;
  • analiza struktury organizacyjnej oraz przedstawienie rekomendacji odnośnie osób odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością w poszczególnych obszarach;
  • określenie mechanizmów raportowania działań niepożądanych z perspektywy organizacji bądź niezgodnych z przyjętymi procedurami.
 • Bieżące doradztwo:
  • kompleksowa pomoc w zarządzaniu sytuacją kryzysową;
  • wspieranie klientów w kontaktach z regulatorami;
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie compliance dla wyżej wymienionych osób;
  • przygotowanie organizacji do kontroli prowadzonych przez organy państwowe.
 • Wsparcie w zakresie postępowań administracyjnych i karnych, w szczególności związanych z:
  • odpowiedzialnością Członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz prokurentów;
  • naruszaniem przepisów o ochronie danych osobowych czy przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji;
  • praniem brudnych pieniędzy;
  • korupcją.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Czy przepisy o MDR wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw?

Zmiana przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Wojciech Wyrozębski członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych

Webinarium: Compliance – zbędny wydatek czy szansa na rozwój firmy?

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.