Prawo
Prawo / Doradztwo korporacyjne

Doradztwo korporacyjne


Praktyka Doradztwa Korporacyjnego świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia i funkcjonowania spółek, prawa cywilnego i rynku papierów wartościowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów przekształcenia i restrukturyzacji. Doradzamy w  kwestiach relacji właścicielskich, ładu korporacyjnego, regulacji compliance i odpowiedzialności członków organów. Posiadamy doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek publicznych, a także ich akcjonariuszy, w tym w zakresie  obowiązków informacyjnych, a także w kwestiach komunikacji z rynkiem. Reprezentujemy Klientów w sprawach o dziedziczenie i kompleksowo doradzamy w kwestiach związanych z sukcesją biznesu rodzinnego. Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach rejestrowych oraz zapewniamy reprezentację w sporach sądowych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • kompleksowe doradztwo przy zakładaniu spółek osobowych i kapitałowych, fundacji i stowarzyszeń, posiadamy doświadczenie w zakresie inkorporacji podmiotów zagranicznych; doradzamy przy zakładaniu oddziałów i przedstawicielstw;
 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w tym: zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy, posiedzeń rad nadzorczych i zarządów, zmian statutów i umów spółek, zmian kapitałowych oraz obrotu udziałami i akcjami;
 • sporządzanie projektów, negocjacje treść oraz opiniowanie umów handlowych, jak również innych umów zawieranych w toku bieżącej działalności przedsiębiorstwa;
 • przygotowanie projektów uchwał organów spółek i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego;
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki i członków jej organów;
 • kompleksową obsługę procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek, jak również doradzamy przy ich rozwiązaniu, likwidacji lub restrukturyzacji;
 • doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, w tym nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji;
 • badania due diligence i audyty zgodności z zasadami ładu korporacyjnego, czy regulacjami z zakresu compliance m.in. spełniania wymogów MIFiD i MAR;
 • sporządzanie projektów kontraktów menedżerskich i umów zakazu konkurencji;
 • doradztwo w kwestiach związanych z prawem pracy i implementacji programów motywacyjnych;
 • doradztwo w zakresie rozwiązywania sporów gospodarczych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa handlowego, związanych z zaskarżaniem uchwał, roszczeń powstałych na gruncie transakcji M&A lub w sporach z członkami organów spółek;
 • sporządzanie dokumentacji i reprezentację Klientów w postępowaniach rejestracyjnych m.in.  przed Krajowym Rejestrem Sądowym,  Rejestrem Zastawów, organami administracji publicznej.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Programy akcyjne

Sanowanie czynności „fałszywego” organu spółki

Gdy prezes zarządu jest komandytariuszem

Sąd Najwyższy bierze w obronę byłych członków zarządu

Nowa aplikacja MF do składania e-sprawozdań finansowych dla osób prawnych

Alert prawny: Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową dematerializację akcji

Alert prawny: Wypłata dywidendy według nowych zasad

Podziały spółek – zmiana zapisów o odpowiedzialności za zobowiązania

Już niedługo dowiemy się, kto stoi za spółką

Alert prawny: Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2020 r.

Alert prawny: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowy obowiązek dla spółek

Alert prawny: Obowiązkowa dematerializacja akcji

Alert prawny: Pierwsze spółki muszą wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Ministerstwo publikuje podręcznik użytkownika Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Alert prawny - zasady udzielania subwencji dla dużych firm (PFR)

Estoński CIT w Polsce. Zapowiedź reformy podatku CIT ogłoszona przez Premiera

Dwa nowe alternatywne warianty opodatkowania spółek kapitałowych – Estoński CIT vs. Specjalny Fundusz Inwestycyjny

Alert prawno - podatkowy - skutki przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo w spółkę jawną

Alert prawny - zasady oraz różnice odpowiedzialności w kontekście przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową albo jawną

Alert prawny - projekt ustawy o e-doręczeniach

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon