Podatki
Podatki / Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości


Znakomita część przedsiębiorców wykorzystuje nieruchomości przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nieuchronną konsekwencją jest w takim przypadku obciążenie przedsiębiorcy podatkiem od nieruchomości. Często jest on nakładany w kwotach wyższych, niż powinien. Podatek ten powinien być opłacany w wysokości, która jest konieczna i wymagana przepisami prawa.

Zajmujemy się w szczególności:

  • przeglądem statusu nieruchomości pod kątem prawno-podatkowym;
  • przeglądem statusu nieruchomości pod kątem aspektów technicznych, w tym przeprowadzaniem oględzin oraz wykonywaniem pomiarów architektonicznych;
  • doradztwem w zakresie zmniejszenia kosztu podatku we wszystkich kategoriach: grunty, budynki, budowle;
  • doradztwem w zakresie odzyskania nadpłat podatku od nieruchomości;
  • doradztwem i pomocą podczas kontroli podatkowych oraz na każdym etapie postępowania podatkowego lub sądowoadministracyjnego.

Usługi świadczone przez nas mają na celu przede wszystkim ustalenie możliwości obniżenia kwot podatku od nieruchomości na podstawie obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa oraz stanu faktycznego dotyczącego nieruchomości posiadanych przez naszych klientów.

Zwracamy również uwagę, iż od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiana dotyczy m.in. opodatkowania nieruchomości nienadających się do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie z preferencyjnego opodatkowania mogą skorzystać tylko budynki i budowle, wobec których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Podatek od nieruchomości. Podstawy, praktyka, zmiany.

Nowa ustawa o farmach wiatrowych

MF wraca do prac nad polskim REIT

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości część 1

Prawo w budowie - aktualności w branży nieruchomości część 2

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - sierpień 2020

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - wrzesień 2020

W gruncie rzeczy - aktualności dla branży nieruchomości - wrzesień 2020

Prawo w budowie - aktualności dla branży nieruchomości - październik 2020

SKONTAKTUJ SIĘ

anna-turska-wiceprezes-zarzadu-ozogtomczykowski.pl

Anna Turska-Tomczykowska

Wiceprezes Zarządu

a.turska@ozogtomczykowski.pl

+ 48 22 480 81 00; +48 512 718 426

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon