Podatki
Podatki / Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)

Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)


Praktyka VAT, Akcyzy i Ceł służy swoim doświadczeniem, pomagając podatnikom rozwiązywać problemy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów działalności gospodarczej objętej VAT, akcyzą (branża energetyczna, napojów alkoholowych, tytoniowa czy motoryzacyjna), a także  cłami.  

W ramach doradztwa w zakresie podatków pośrednich świadczymy w szczególności następujące usługi:

VAT

 • udzielamy na bieżąco – w ramach stałej obsługi – porad i konsultacji;
 • weryfikujemy umowy handlowe pod kątem potencjalnych konsekwencji w VAT;
 • opracowujemy i implementujemy struktury minimalizujące ryzyko w zakresie VAT w kraju oraz poza jego granicami (w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych) oraz weryfikujemy struktury już istniejące;
 • przeprowadzamy audyty gospodarcze ukierunkowane na polepszenie płynności finansowej w zakresie VAT oraz weryfikację prawidłowości procedur w zakresie VAT funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie;
 • wspieramy naszych klientów udzielając konsultacji z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
 • pomagamy w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT;
 • wspieramy klientów w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu VAT oraz reprezentujemy ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • doradzamy oraz pomagamy przy wdrażaniu struktur biznesowych typu consignment manufacturing, call-off stock, consignment stock;
 • doradzamy oraz pomagamy przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców;
 • udzielamy konsultacji i asystujemy przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT.

Akcyza

 • udzielamy na bieżąco – w ramach stałej obsługi ‒ porad i konsultacji;
 • opiniujemy zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie stosowania preferencyjnych stawek podatku, zwolnień oraz wyłączeń z opodatkowania, a także zgodności polskich przepisów z dyrektywami UE;
 • doradzamy w zakresie prawidłowej klasyfikacji statystycznej (CN) wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT);
 • weryfikujemy umowy handlowe pod kątem potencjalnych konsekwencji akcyzowych;
 • nadzorujemy i konsultujemy zmiany w systemach wewnętrznych podatników wynikające ze zmian przepisów podatkowych (weryfikowanie zmian w dokumentacji akcyzowej);
 • rozstrzygamy problematyczne kwestie w zakresie prowadzenia ewidencji akcyzowych, składania deklaracji oraz zasad zapłaty podatku, a także wypełniania pozostałych obowiązków administracyjnych, np. w zakresie składnia zabezpieczeń akcyzowych, prawidłowego wypełniania kart do saldowania;
 • pomagamy w uzyskiwaniu zryczałtowanego zabezpieczenia akcyzowego lub zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia;
 • wspieramy klientów w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu podatku akcyzowego oraz reprezentujemy ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Cła

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa celnego i podatkowego dla osób zajmujących się handlem, logistyką i spedycją w obrocie transgranicznym;
 • pomoc w klasyfikacji taryfowej towarów. Przygotowanie wniosków i reprezentowanie klientów przed organami i sądami w sprawach wiążących informacji taryfowych;
 • reprezentowanie podatników przed organami celno-skarbowymi i sądami w sprawach i sporach celnych;
 • pomoc w przygotowaniu oświadczeń i innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa celnego
 • współpraca z agentami celnymi przy odprawach celnych.
 • przygotowywanie opinii prawnych na wskazane zagadnienia z zakresu cła, importu i eksportu.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

POLECANE ARTYKUŁY


Parlament uchwalił tzw. Pakiet Paliwowy

Dziś wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy

Dziś wchodzi w życie JPK

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

Bartłomiej Senderowski wypowiada się na temat płatności split payment w serwisie prawo.pl

dr Jacek Matarewicz w serwisie MarketNews24 wyjaśnia algorytm który blokuje rachunki przedsiębiorców

dr Jacek Matarewicz prelegentem w II edycji Kongresu „Cyfryzacja Polskiej Gospodarki”

Alert podatkowy - Zwolnienie z VAT i cła sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do Polski

Czasowe zwolnienie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich z oznaczania znakami akcyzy

Organy podatkowe zezwalają na elektroniczne przechowywanie faktur (w tym także papierowych)

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon