Podatki
Podatki / Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)

Podatki pośrednie (VAT, akcyza, cło)


Praktyka VAT, Akcyzy i Ceł służy swoim doświadczeniem, pomagając podatnikom rozwiązywać problemy z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów działalności gospodarczej objętej VAT, akcyzą (branża energetyczna, napojów alkoholowych, tytoniowa czy motoryzacyjna), a także  cłami.  

W ramach doradztwa w zakresie podatków pośrednich świadczymy w szczególności następujące usługi:

VAT

 • udzielamy na bieżąco – w ramach stałej obsługi – porad i konsultacji;
 • weryfikujemy umowy handlowe pod kątem potencjalnych konsekwencji w VAT;
 • opracowujemy i implementujemy struktury minimalizujące ryzyko w zakresie VAT w kraju oraz poza jego granicami (w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych) oraz weryfikujemy struktury już istniejące;
 • przeprowadzamy audyty gospodarcze ukierunkowane na polepszenie płynności finansowej w zakresie VAT oraz weryfikację prawidłowości procedur w zakresie VAT funkcjonujących w danym przedsiębiorstwie;
 • wspieramy naszych klientów udzielając konsultacji z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych;
 • pomagamy w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT;
 • wspieramy klientów w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu VAT oraz reprezentujemy ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;
 • doradzamy oraz pomagamy przy wdrażaniu struktur biznesowych typu consignment manufacturing, call-off stock, consignment stock;
 • doradzamy oraz pomagamy przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców;
 • udzielamy konsultacji i asystujemy przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT.

Akcyza

 • udzielamy na bieżąco – w ramach stałej obsługi ‒ porad i konsultacji;
 • opiniujemy zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie stosowania preferencyjnych stawek podatku, zwolnień oraz wyłączeń z opodatkowania, a także zgodności polskich przepisów z dyrektywami UE;
 • doradzamy w zakresie prawidłowej klasyfikacji statystycznej (CN) wyrobów akcyzowych, w tym w zakresie uzyskania Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT);
 • weryfikujemy umowy handlowe pod kątem potencjalnych konsekwencji akcyzowych;
 • nadzorujemy i konsultujemy zmiany w systemach wewnętrznych podatników wynikające ze zmian przepisów podatkowych (weryfikowanie zmian w dokumentacji akcyzowej);
 • rozstrzygamy problematyczne kwestie w zakresie prowadzenia ewidencji akcyzowych, składania deklaracji oraz zasad zapłaty podatku, a także wypełniania pozostałych obowiązków administracyjnych, np. w zakresie składnia zabezpieczeń akcyzowych, prawidłowego wypełniania kart do saldowania;
 • pomagamy w uzyskiwaniu zryczałtowanego zabezpieczenia akcyzowego lub zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia;
 • wspieramy klientów w trakcie postępowań podatkowych i sądowych z zakresu podatku akcyzowego oraz reprezentujemy ich przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Cła

 • bieżące doradztwo w zakresie prawa celnego i podatkowego dla osób zajmujących się handlem, logistyką i spedycją w obrocie transgranicznym;
 • pomoc w klasyfikacji taryfowej towarów. Przygotowanie wniosków i reprezentowanie klientów przed organami i sądami w sprawach wiążących informacji taryfowych;
 • reprezentowanie podatników przed organami celno-skarbowymi i sądami w sprawach i sporach celnych;
 • pomoc w przygotowaniu oświadczeń i innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa celnego
 • współpraca z agentami celnymi przy odprawach celnych.
 • przygotowywanie opinii prawnych na wskazane zagadnienia z zakresu cła, importu i eksportu.

 

Zapraszamy do kontaktu.

 

POLECANE ARTYKUŁY


Polskie przepisy pozbawiające możliwości korekty faktur (czy deklaracji) po wszczęciu kontroli podatkowej są niezgodne z prawem UE (wyrok TSUE w sprawie C-48/20).

Ograniczenie terminu na neutralne odliczenie VAT od importu usług i WNT niezgodne z prawem UE (wyrok TSUE w sprawie C-895/19)

Alert: Ministerstwo Zdrowia odpowiada na pytania Rzecznika MŚP w sprawie opłaty cukrowej

Alert podatkowy: MF wyjaśnia transakcje w zakresie kart paliwowych

Alert podatkowy - Spóźniony dowód nie pomoże podatnikowi

Nowa opłata cukrowa od 1 stycznia 2021 r.

Nasz komentarz dot. COVID-19 uzupełnieniem publikacji "Podatki 2020"

Organy podatkowe zezwalają na elektroniczne przechowywanie faktur (w tym także papierowych)

Czasowe zwolnienie płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich z oznaczania znakami akcyzy

Alert podatkowy - Zwolnienie z VAT i cła sprzętu medycznego i ochronnego przywożonego do Polski

dr Jacek Matarewicz prelegentem w II edycji Kongresu „Cyfryzacja Polskiej Gospodarki”

dr Jacek Matarewicz w serwisie MarketNews24 wyjaśnia algorytm który blokuje rachunki przedsiębiorców

Bartłomiej Senderowski wypowiada się na temat płatności split payment w serwisie prawo.pl

Dr Radosław Bulejak Przewodniczącym Zespołu ds. Ordynacji podatkowej

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Radomskich Spotkaniach z Podatkami

Dziś wchodzi w życie tzw. pakiet paliwowy

Dziś wchodzi w życie JPK

Parlament uchwalił tzw. Pakiet Paliwowy

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.