Prawo
Prawo / Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


Praktyka Prawa Pracy świadczy na rzecz Klientów kompleksowe usługi w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zatrudniania cudzoziemców.

Naszym celem jest wsparcie polskich i zagranicznych przedsiębiorców w stosowaniu polskiego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego polegające na dostarczaniu rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców w sposób zapewniający efektywność i bezpieczeństwo.

Nasze usługi obejmują wsparcie Klientów między innymi w następujących obszarach:

• bieżąca i kompleksowa obsługa pracodawców w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa oraz ubezpieczeń społecznych,

• sporządzanie i opiniowanie dokumentacji z zakresu prawa pracy, w tym m.in.: dokumentów związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności, regulaminów i polityk wewnętrznych,

• współpraca z managerami, w tym z członkami zarządu spółek kapitałowych, obejmująca m.in. określenie form i zasad współpracy,

• opracowywanie „skrojonych na miarę” struktur zatrudnienia i systemów wynagradzania pracowników,

• negocjacje warunków zatrudnienia i warunków rozwiązania stosunków pracy z pracownikami, w tym tzw. „trudnymi” pracownikami oraz pracownikami wysokiego szczebla,

• współpraca z przedstawicielami pracowników, w tym ze związkami zawodowymi i radami pracowników, obejmująca m.in. przygotowywanie i opiniowanie porozumień zbiorowych, negocjacje z przedstawicielami pracowników, w tym z członkami związków zawodowych i rad pracowników oraz wsparcie w razie wystąpienia sporu zbiorowego,

• prawno-pracownicze badania due dilligence, których celem jest weryfikacja prawidłowości stosowania przepisów prawa i zaproponowanie rozwiązań bezpieczniejszych i efektywniejszych,

• działalność socjalna pracodawcy, w tym w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

• prawno-pracownicze aspekty transakcji M&A,

• restrukturyzacje zatrudnienia obejmujące przejścia zakładów pracy i ich części, zwolnienia grupowe i likwidacje zatrudnienia,

• legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce,

• delegowanie obywateli polskich za granicę i obywateli państw trzecich do Polski,

• reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy oraz w postępowaniach przeciwko ZUS,

• korzystanie z zatrudnienia zewnętrznego, w tym z pracy tymczasowej i tzw. outsourcingu,

• korzystanie z cywilnoprawnych form zatrudnienia (na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług),

• wdrożenie i wsparcie w prowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz innych programów emerytalnych,

• bezpieczeństwo i higiena pracy,

• kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

• tzw. sytuacje kryzysowe związane m.in. z wystąpieniem wypadku przy pracy czy koniecznością rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,

• przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym w zakładzie pracy, w tym dyskryminacji i mobbingowi, obejmujące także wsparcie w przeprowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających,

• prowadzenie szkoleń (w tym szkoleń on-line) dla pracodawców, kadry managerskiej oraz pozostałych pracowników w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego.

Obsługując Klientów w zakresie prawa pracy współpracujemy z innymi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają także kwestie związane z prawem cywilnym, podatkowym czy handlowym.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Dr Agata Miętek - jak firmy przygotowują się na powrót pracowników

Nowy ekspert w Zespole Prawa Pracy

Newsletter prawa pracy - sierpień 2020

Prawo zmienia pracę - newsletter wrzesień 2020

Prawo zmienia pracę - newsletter październik 2020

Przygotuj firmę na kryzys gospodarczy

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon