Prawo
Prawo / Spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe i arbitraż


Spory sądowe i arbitraż

Oferujemy obsługę przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania sporów przed sądami powszechnymi, trybunałami arbitrażowymi oraz sądami administracyjnymi.

Posiadamy bogate doświadczenie w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej w zakresie sporów sądowych. Wyróżnia nas wysoki poziom merytoryczny, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz skuteczna realizacja strategii procesowych. W każdym przypadku plan działania jest dopasowany do kluczowych celów gospodarczych wyznaczonych przez naszych Klientów, a gdy jest to uzasadnione, wskazujemy na możliwość polubownego rozwiązania sporu oraz zapewniamy profesjonalną obsługę, popartą wieloletnim doświadczeniem w negocjacjach wszelkiego rodzaju kontraktów, ugód i porozumień pozasądowych.

Naszym Klientom oferujemy pomoc w:

  • sporach sądowych i arbitrażach dotyczących każdego rodzaju kontraktów zawieranych między przedsiębiorcami,
  • sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami spółek, w tym spółek publicznych,
  • sprawach odszkodowawczych,
  • dochodzeniu należności w imieniu Banków i innych instytucji finansowych,
  • sporach na gruncie prawa pracy,
  • sprawach związanych z uregulowaniem statusu prawnego nieruchomości,
  • sprawach z zakresu prawa karnego, w szczególności związanego z obrotem gospodarczym (white collar crime) oraz odpowiedzialnością z tytułu tzw. deliktów administracyjnych,
  • sporach na gruncie praw własności intelektualnej,
  • reprezentowaniu Klientów, zarówno dłużników jak i wierzycieli, w toku postępowań sanacyjnych, restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.

W ciągu dwóch lat od momentu powstania, nasza praktyka procesowa obsłużyła przeszło 100 postępowań sądowych lub arbitrażowych o łącznej wartości liczonej w setkach milionów złotych.

 

Zapraszamy do kontaktu.

SKONTAKTUJ SIĘ

Karol Sowa

Karol Sowa

Lider Praktyki Fuzji i Przejęć

k.sowa@ozogtomczykowski.pl

+48 22 480 81 00; +48 600 092 510

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon