Podatki
Podatki / Sukcesja w biznesie i przedsiębiorczość rodzinna

Sukcesja w biznesie i przedsiębiorczość rodzinna


Przekazanie władzy, wiedzy i własności jest procesem tak nieuniknionym, jak złożonym i długotrwałym. Ważne, aby został on przemyślany i odpowiednio zaplanowany. Zawsze nadchodzi bowiem moment, w którym należy podjąć decyzje odnośnie dalszych losów prowadzonego biznesu. Należy przy tym pamiętać, że sukcesja jako taka dotyczy nie tylko sukcesorów i ich następców, ale także osób posiadających znaczny majątek, bądź złożoną sytuację rodzinną, jak np. dzieci z różnych związków, brak podziału majątku z poprzedniego małżeństwa czy brak rozdzielności majątkowej w obecnym.

W tej sytuacji niezmiernie ważne jest świadome podejście do kwestii przekazania majątku i biznesu. Świadomość ta sprowadza się do uznania, że sukcesja nie polega jedynie na prawidłowym sporządzeniu testamentu, ale jest procesem, w którym należy wziąć pod uwagę zarówno aspekty ekonomiczne, prawne, podatkowe, jak i psychologiczne. Nieuwzględnienie któregokolwiek z tych obszarów jest powodem krótkiej działalności niektórych firm rodzinnych po ich przekazaniu na rzecz sukcesorów.

Przygotowanie strategii przekazania biznesu

Przygotowanie strategii przekazania biznesu jest zawsze aktualne. Odpowiednie zaplanowanie przez właściciela firmy sposobu jej dziedziczenia w istotny sposób obniża ryzyko wystąpienia przeszkód sukcesyjnych, a także eliminuje prawdopodobieństwo pogorszenia się sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku zmiany kadry zarządzającej.

Przygotowanie planu sukcesji z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwia desygnowanie przyszłego następcy, a także wskazanie momentu przekazania mu wiedzy i majątku. Ponadto, plan sukcesji determinuje rolę nestora będącego założycielem firmy w dalszych losach rodziny już po zakończeniu kariery biznesowej. Plan zawiera również dokładne wytyczne dotyczące wykorzystania majątku rodzinnego, a także przeznaczenia firmy w sytuacji śmierci wyznaczonego sukcesora. Aby treść planu miała właściwy przekaz, należy go aktualizować odpowiednio do bieżących uwarunkowań, a także z myślą o fazach rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego.

Nasz zespół to doświadczeni prawnicy posiadający uprawnienia doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów, a także księgowi. Cechuje nas indywidualne podejście tak do Państwa biznesu, jak i Państwa wątpliwości związanych z sukcesją międzypokoleniową.

Zapewniamy komfort profesjonalnej obsługi przez jeden dedykowany zespół ekspertów, który dzięki kompleksowej znajomości Państwa sytuacji osobistej i biznesowej, a także celów, które zamierzają Państwo osiągnąć, udzieli odpowiedniego wsparcia. Mając na uwadze, że sukcesja dotyczy nie tylko kwestii prawnych czy podatkowych, ale także ‒ a może przede wszystkim ‒ emocji, współpracujemy z uznanymi psychologami biznesu.

Dzięki naszemu doświadczeniu związanemu z obsługą podatkową i prawną przedsiębiorców (w tym firm rodzinnych) proponujemy kompleksową obsługę w procesie sukcesji międzypokoleniowej obejmującą m.in.:

  • przygotowanie „Planu Sukcesji” dostosowanego do Państwa potrzeb i oczekiwań, który uwzględnia warunki biznesowe prowadzonej działalności oraz pozwala na przeprowadzenie przekazania w sposób bezpieczny i optymalny zarówno z perspektywy prawnej, jak i podatkowej. Wdrażanie tego planu opieramy zarówno na rozwiązaniach krajowych, jak i międzynarodowych. W ramach projektu zajmujemy się w szczególności (1) opracowaniem strategii w zakresie dziedziczenia, (2) sporządzeniem testamentu / Konstytucji Rodzinnej / umowy majątkowej małżeńskiej / umowy partnerskiej, (3) podjęciem kroków służących zabezpieczeniu interesów osób najbliższych sukcesora w tym także osób niebędących członkami rodziny;
  • restrukturyzację prowadzonej działalności, która w głównej mierze sprowadza się do takiej reorganizacji prowadzonej działalności gospodarczej, aby służyła ona planowanej sukcesji międzypokoleniowej (tj. rozdzielenie majątku prywatnego od majątku firmowego) oraz, jeżeli to możliwe, pozwalała na osiągnięcie efektywności podatkowej. Nasze wsparcie w tym obszarze obejmuje w szczególności założenie spółek polskich lub zagranicznych i przeniesienie do nich odpowiednich składników majątku, aktualizację wartości wysokocennych aktywów, stworzenie niezbędnej dokumentacji służącej minimalizacji ryzyk prawnych i podatkowych;
  • wsparcie przy założeniu fundacji prywatnej jako instytucji pozwalającej w sposób kompleksowy zabezpieczyć majątek i jego sukcesję oraz pozostawanie w rękach rodziny na pokolenia na wypadek niemożliwych do przewidzenia zdarzeń;
  • zabezpieczenie interesów najbliższych członków rodziny poprzez zapewnienie im dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach bankowych spadkodawcy czy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, co ze względu na restrykcyjne przepisy prawa bankowego oraz przewlekłość procesów spadkowych nie jest w Polsce standardem. Nasze wsparcie obejmuje przegląd zawartych przez spadkodawcę umów z instytucjami finansowymi pod kątem istnienia rozwiązań pozwalających spadkobiercom na uzyskanie dostępu do zgromadzonych na rachunkach spadkodawcy środków pieniężnych / jednostek uczestnictwa (np. dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) po jego śmierci oraz, w przypadku ich braku, zaproponowanie konkretnych postanowień i ewentualne uczestniczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Współpracujemy z instytucjami, których celem jest integrowanie i umacnianie firm rodzinnych, a także wspieranie ich rozwoju. Bierzemy czynny udział w organizowaniu i prowadzeniu konferencji i warsztatów o tematyce sukcesyjnej.

Zapraszamy do kontaktu.

POLECANE ARTYKUŁY


Głód wiedzy... praktycznej - rozmowa z Pawłem Tomczykowskim

Najnowszy Raport Polacy o Firmach Rodzinnych 2016 już dostępny

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przyjęty przez Rząd

Kancelaria Ożóg Tomczykowski na Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych

Jak przeprowadzić skuteczną sukcesję? Spotkanie w BCC

Fundacja rodzinna potrzebna od zaraz! VI Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Firma Rodzinna 2.0 - Przez tradycję do innowacji

Sukcesja szyta na miarę

Business Center Club z kolejnym ekspertem Kancelarii Ożóg Tomczykowski

Już jest! Zielona Księga opublikowana.

„Fundacja Rodzinna. Zielona Księga” opublikowana.

Zielona Księga – każdy głos przedsiębiorców się liczy! Zostały tylko 24 dni!

Kancelaria Ożóg Tomczykowski bierze udział w spotkaniu Rady ds. Przedsiębiorczości przy Prezydencie RP

Ożóg Tomczykowski Law Firm is participating in the meeting of Entrepreneurship Council at Polish President’s Office

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon