Prawo
Prawo / Whistleblowing (zgłaszanie nieprawidłowości)

Whistleblowing


Kancelaria świadczy na rzecz Klientów kompleksowe usługi w zakresie whistleblowingu. Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorców w budowaniu mechanizmów zapobiegających i eliminujących nieprawidłowości w miejscu pracy, dzięki którym minimalizowane są także ryzyka biznesowe.

Już wkrótce systemy zgłaszania nieprawidłowości staną się obowiązkiem prawnym dla dużych przedsiębiorstw. Do 17 grudnia 2021 r. Polska powinna implementować unijną dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zgodnie z którą podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników będą musiały wdrożyć wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości do 17 grudnia 2021 r. Taki sam obowiązek będzie ciążył na podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników od 17 grudnia 2023 r. 

Mechanizmy whistleblowingowe zgodnie z prawem unijnym powinny obejmować co najmniej jeden bezpieczny kanał dokonywania zgłoszeń (np. mail, aplikacja, hotline) zapewniający poufność przekazywanych informacji. Zgłoszenia powinny być przyjmowane i weryfikowane przez bezstronne osoby, prowadzące postępowania wyjaśniające z należytą starannością. Zapewnienie zgodności polityk dotyczących zgłaszania nieprawidłowości z regulacjami unijnymi (które wkrótce zostaną wdrożone do prawa polskiego), jest niezwykle ważne, gdyż ich niezachowanie lub też podjęcie działań odwetowych wobec sygnalisty może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów kompleksowe usługi w zakresie whistleblowingu, które obejmują wsparcie m.in. w następujących obszarach:

 • wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości:
  • przygotowanie polityk whistleblowingowych,
  • szkolenia dla kadry managerskiej w zakresie kluczowych kwestii prawnych i compliance dotyczących wdrożenia i funkcjonowania systemu zgłaszania nieprawidłowości,
  • szkolenia dla pracowników w zakresie prawidłowego korzystania z mechanizmów zgłaszania nieprawidłowości,
 • bieżąca i kompleksowa obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości:
  • rozpatrywanie zgłoszeń, - kontakt zwrotny z sygnalistami,
  • rekomendacje w zakresie działań następczych,
 • wsparcie przy prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających dotyczących zgłoszonych nieprawidłowości,
 • obsługa prawna sporów z pracownikami, w tym reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych,
 • prowadzenie szkoleń dla pracodawców, kadry managerskiej oraz pozostałych pracowników w zakresie różnych aspektów prawnych zgłaszania nieprawidłowości,
 • audyt systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Obsługując Klientów w zakresie whistleblowingu współpracujemy z wszystkimi praktykami Kancelarii, dzięki czemu proponowane przez nas rozwiązania są kompleksowe i uwzględniają kwestie związane z prawem pracy, prawem cywilnym, podatkowym czy handlowym.

Zapraszamy do kontaktu.

Ulotka "Ochrona Syngalistów" do pobrania.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne wydania aktualności podatkowych, prosimy zapisać się na nasz newsletter.