Newsletter
Newsletter

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem najbardziej aktualnych informacji o zmianach w przepisach podatkowych i aktualnych trendach prawno-podatkowych, a także o organizowanych przez naszą kancelarię szkoleniach i wydarzeniach specjalnych, zapraszamy do zapisania się do naszego Newslettera.

Informacje znajdujące się w otrzymanych materiałach nie stanowią porady prawno-podatkowej.

Informacja Administratorów Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO" − informujemy, że

 1. Administratorami danych osobowych są:
  - Kancelaria Ożóg Tomczykowski Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-001 Warszawa), przy Al. Jerozolimskich 93 – KRS 0000183769, NIP 5262734243 ,
  - Ożóg Tomczykowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-001 Warszawa) przy Al. Jerozolimskich 93 – KRS 000433949 NIP 5252538109, oraz
  - Tomczykowski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Sp. K. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-001 Warszawa), przy Al. Jerozolimskich 93 – KRS 0000673514, NIP 5252707664, łącznie zwane dalej „Administratorami”
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@ozogtomczykowski.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.);
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, będą przechowywane przez okres 10 lat;
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.