O nas
O nas / Nasz zespół / Krystyna Szydłowska

PARTNERZY


Krystyna  Szydłowska

Krystyna Szydłowska

Praktyka Cen Transferowych

Jestem doradcą podatkowym i ekonomistą z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy na rzecz podmiotów produkcyjnych (m.in. z sektora FMCG, spożywczego i in.), usługowych (centra usług wspólnych, usługi IT, branża mediowa) oraz dystrybucyjnych (artykuły luksusowe, sprzęt RTV) i in. Specjalizuję się w projektowaniu modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, a także opracowaniu i implementacji polityki cen transferowych.

Prowadzę przeglądy w zakresie cen transferowych. Moje projekty koncentrują się na analizie ryzyka w zakresie cen transferowych i pomocy w zarządzaniu ryzykiem cen transferowych. W swojej praktyce skupiam się również na doradztwie związanym z reorganizacją/restrukturyzacją działalności.

Posiadam doświadczenie w sporządzaniu analiz porównawczych oraz dokumentacji cen transferowych, w tym również w dostosowywaniu dokumentacji przygotowanych na szczeblu grupowym do lokalnych przepisów.

Wspieram Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi w sprawach dotyczących cen transferowych. Swoim doświadczeniem dzielę się biorąc udział w pracach Forum Cen Transferowych, utworzonym przy Ministerstwie Finansów, zajmującym się przygotowaniem eksperckich rekomendacji i wyjaśnień prawa podatkowego w zakresie cen transferowych. Jestem również autorką licznych artykułów oraz publikacji z zakresu cen transferowych.

Kompetencje:

  • Ekonomia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • Uprawnienia doradcy podatkowego;
  • Członek ACCA;
  • Ekspert ds. cen transferowych BCC.;
  • Prelegentka i ekspert na ogólnopolskich kongresach;
  • Języki: angielski.

Nagrody i publikacje za ostatnie dwa lata:

  • I miejsce w kategorii „Ceny transferowe” w XIII Rankingu Doradców Podatkowych Dziennika Rzeczpospolita (2019)
  • II miejsce w kategorii "Najlepsi Doradcy - Ceny Transferowe" w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej (2019)

Aktualności


Alert – Ceny transferowe – Termin na złożenie informacji ORD-U
Alert – Ceny transferowe – Obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR)
Raport „Koronawirus a prawo”
Alert – Raport OECD dotyczący transakcji finansowych
Alert - Ceny transferowe – Nowe obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi
Alert podatkowy: Korekty cen transferowych w praktyce
Alert podatkowy: Ceny transferowe – Ważne terminy!
Alert podatkowy: obowiązek przekazania raportu CbC-R
Z końcem bieżącego miesiąca upływa termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2018 r.
Alert podatkowy: Prace legislacyjne nad APA. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące procedury APA.
Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych - Wyjaśnienia MF
Alert podatkowy: APA - raport Ministerstwa Finansów z konsultacji publicznych
Alert podatkowy: Objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie przygotowania analizy danych porównawczych oraz opisu zgodności transakcji z warunkami rynkowymi
Nasi doradcy nagrodzeni po raz kolejny!
Alert podatkowy: Uproszczona procedura APA
Wkrótce nowe przepisy dotyczące m.in. uproszczonej procedury APA
Obowiązki w zakresie przepisów o cenach transferowych w 2018 r.
Wysokość oprocentowania dla pożyczek pomiędzy podmiotami powiązanymi
Nowe informacje na temat uproszczonej procedury APA
Złożenie CIT-TP oraz oświadczeń o posiadaniu dokumentacji cen transferowych
Formularze CIT-TP oraz PIT-TP dostępne w formie elektronicznej
Kolejne zmiany w cenach transferowych
Komunikat Ministra Finansów w sprawie nowych wzorów PIT-TP i CIT-TP
Interpretacja ogólna MF w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej
Interpretacja ogólna Ministra Finansów ws. ustalenia progów dokumentacyjnych dla nierezydentów prowadzących zakład zagraniczny na terytorium RP
Więcej czasu na dokumentację cen transferowych
Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w zakresie cen transferowych
Uproszczona procedura APA dla NKUP
Obowiązek przekazania informacji o grupie podmiotów (raportowanie Country-by-Country)

Kontakt

Krystyna Szydłowska

Praktyka Cen Transferowych

E: k.szydlowska@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00; 885 505 310