Zgodnie z najnowszymi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej archiwizowanie faktur w chmurze lub w elektronicznych systemach księgowych jest dozwolone nawet przy braku papierowych oryginałów faktur.

Takie stanowisko organów podatkowych owocuje możliwością odliczania podatku VAT oraz zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu w podatkach dochodowych także z faktur otrzymanych w tradycyjnej formie i zniszczonych po wcześniejszym zdigitalizowaniu (np. zeskanowaniu dokumentu). Warunkiem powyższego jest zachowanie autentyczności pochodzenia dokumentów, integralności treści i czytelności faktur.

Innowacyjne podejście organów skarbowych pozwala na zmianę dotychczasowego sposobu archiwizowania faktur i w pełni odpowiada standardom XXI wieku. Nie jest już konieczne przechowywanie papierowych faktur, gdy dokument taki zostanie poddany archiwizacji elektronicznej. Chodzi tu przede wszystkim o skanowanie faktur do pików PDF oraz przechowywanie ich w chmurze, bądź w programach księgowych.

Takie stanowisko organów podatkowych pozwala na pełną cyfryzację rachunkowości oraz odejście od dotychczasowej formy gromadzenia dokumentów. Już dziś daje to możliwość wdrożenia w organizacji w pełni zautomatyzowanego procesu fakturowania dokumentów oraz w długofalowym efekcie pozwala na osiągnięcie wielu korzyści w przestrzeni biznesowej, w tym przede wszystkim oszczędności związanych z brakiem konieczności magazynowania znacznej ilości „makulatury”.

Nasza Kancelaria pomoże Państwu uzyskać zabezpieczenie oczekiwanych skutków podatkowych przedsiębiorstwa poprzez uzyskanie właściwej interpretacji urzędowej. Pozwoli to potwierdzić, że zachowana zostanie autentyczność pochodzenia dokumentów, integralność ich treści oraz ich czytelność.

Skontaktuj się z nami

dr Jacek Matarewicz

Partner I Praktyka VAT, Akcyza i Cło

Lider Praktyki VAT, Akcyza i Cło

E: j.matarewicz@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00, 661 975 552

Bartłomiej Senderowski

Associate

Associate

E: b.senderowski@ozogtomczykowski.pl

T: 22 480 81 00