PRAKTYKI LETNIE DLA STUDENTÓW PRAWA

Program praktyk letnich kierowany jest do studentów III, IV i V roku prawa.

Praktyki letnie trwają trzy miesiące (od 1 lipca do 30 września). Po tym czasie, praktykanci wyróżniający się wiedzą, umiejętnościami oraz zaangażowaniem zapraszani są do kontynuowania praktyk w roku akademickim tj. od października do końca czerwca. 

Jednym z warunków kontynuacji praktyk w roku akademickim, poza wyróżniającą się pracą, jest dyspozycyjność w wymiarze minimum 3 dni w tygodniu.

Proces rekrutacji na praktyki letnie składa się z dwóch etapów:

 1. pisemnego kazusu z (i) prawa handlowego i cywilnego lub (ii) prawa podatkowego – dziedzina prawa do wyboru;
 2. rozmowy via Teams z prawnikiem oraz przedstawicielem działu HR.

Kancelaria oferuje praktykantom:

 • odpłatne 3-miesięczne praktyki z możliwością kontynuacji w roku akademickim;
 • możliwość zdobycia wiedzy zawodowej i zastosowania jej w praktyce;
 • objęcie opieką prawnika pełniącego funkcję mentora;
 • udział w bieżących projektach (w szczególności z zakresu prawa podatkowego, handlowego, cywilnego, sporów sądowych i nieruchomości);
 • pracę w małych zespołach z jasną komunikacją i kulturą feedbacku;
 • pracę w modelu hybrydowym w przestronnych, kilkuosobowych pokojach;
 • wyjazdy, wyjścia integracyjne i imprezy firmowe;
 • biuro w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Warszawy.

Poszukujemy kandydatów którzy:

 • interesują się różnymi obszarami prawa i są zmotywowani do nauki nowych zagadnień;
 • odpowiedzialnie i z zaangażowaniem wykonują powierzone zadania;
 • bardzo dobrze posługują się językiem angielskim (znajomość terminologii prawniczej będzie dodatkowym atutem);
 • aktywnie rozwijają się na polu edukacyjno-zawodowym np. poprzez udział w konkursach, publikacjach, działalność w kołach naukowych i stowarzyszeniach.

Jak aplikować:

Prosimy o przesłanie CV w języku polskim pocztą elektroniczną na adres: m.wisniewska@ozogtomczykowski.pl w tytule maila wpisując: „ws. praktyk letnich” w terminie do 3 czerwca 2022 r.

Przesłanie kazusu nastąpi 6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00 on-line

Wideokonferencja z osobami, które zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji, odbędzie się w dniach 13 i 14 czerwca 2022 r

Decyzje o zakwalifikowaniu na praktyki zostaną podane indywidualnie kandydatom w drugiej połowie czerwca.

Kancelaria zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania zasad rekrutacji.