Publikacje
Newsroom / Publikacje / Artykuł naszego eksperta w Kwartalniku Prawa Pracy

Artykuł naszego eksperta w Kwartalniku Prawa Pracy


12.01.2021

Artykuł naszego eksperta w Kwartalniku Prawa Pracy

Naruszenie szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w związku z macierzyństwem rodzi dla pracodawcy o wiele dalej idące i dotkliwe (także finansowo) konsekwencje niż w przypadku pracowników nieobjętych ochroną szczególną. Temat ten obszernie opisuje w artykule dla Kwartalnika Prawa Pracy nasz ekspert, Marta Kozak-Maśnicka, Associate w Zespole Prawa Pracy Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zapraszamy do lektury artykułu pt. "Roszczenia pracowników szczególnie chronionych w związku z macierzyństwem w przypadku bezprawnego wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy." w najnowszym wydaniu Kwartalnika Prawa Pracy. Więcej informacji pod linkiem.