Publikacje
Newsroom / Publikacje / Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego

Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego


06.12.2018

Przekształcenie Prawa Użytkowania Wieczystego

6 grudnia Sejm przegłosował nowelizację ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność, która została następnie przekazana do Senatu.

Nowela przewiduje, że właściciel gruntu, będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, będzie mógł w terminie 3 miesięcy od przekształcenia, złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia przez okres odpowiednio przedłużony tj. przez okres 99, 50 lub 33 lat w zależności od stawki procentowej z tytułu opłaty od użytkowania wieczystego. W razie skorzystania z powyższego uprawnienia, zasadniczo nie dojdzie do udzielenia pomocy publicznej, gdyż suma opłat z tytułu przekształcenia za cały przedłużony okres odpowiadać ma wartości nieruchomości. W razie gdy przedsiębiorca nie skorzysta z ww. uprawnienia w zastrzeżonym ustawowo terminie, istnieje ryzyko nałożenia na właściciela nieruchomości dopłaty, przewidzianej w art. 14 ustawy, w związku z udzieloną pomocą publiczną.

Zapraszamy do lektury!

Pobierz plik
Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon