Szkolenia
Szkolenia / Jak przygotować przedsiębiorstwo na kontrolę?

Jak przygotować przedsiębiorstwo na kontrolę?


KAS nie taka straszna jak ją malują

Wzmożona aktywność fiskusa w kontrolowaniu podatników jest faktem. Skarbówka intensywnie bada prawidłowość rozliczeń podatkowych przy wykorzystaniu dotychczasowych instrumentów kontrolnych, a w wyniku zmian przepisów zdobywa nowe uprawnienia. To oznacza, że każda firma jest narażona na kontrolę podatkową.

Podejmowanie działań prewencyjnych może ustrzec przedsiębiorstwo przed negatywnymi konsekwencjami. Z naszego doświadczenia wynika, że w przeważającej liczbie postępowań, źródłem wiedzy dla urzędników na temat przedsiębiorstwa są pracownicy. Dlatego działania prewencyjne powinny polegać przede wszystkim na podnoszeniu świadomości pracowników na temat praw i obowiązków. 

Rozumiejąc zagrożenia jakie mogą wyniknąć z zeznań świadka nieświadomego swoich praw i wagi czynności, w której bierze udział, przygotowaliśmy ofertę szkoleniową obejmującą:

  • szkolenie z zakresu praw i obowiązków świadków,
  • symulacje przesłuchań, prowadzone w sposób odpowiadający przebiegowi przesłuchania przed skarbówką.

Szczegółową agendę szkolenia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb firmy.

Zapraszamy do kontaktu!

marketing@ozogtomczykowski.pl

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon