Szkolenia
Szkolenia / Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania


Program

  • Omówienie regulacji wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania
  • Omówienie instytucji opinii zabezpieczających oraz indywidualnych interpretacji podatkowych na gruncie przepisów wprowadzających klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania
  • Wskazanie wpływu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania na planowanie podatkowe w spółce

Grupa docelowa

Właściciele grup kapitałowych, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Finansowi w dużych przedsiębiorstwach wdrażających struktury restrukturyzacyjne, Główni Księgowi

Czas

Ok. 2-3 h

Masz pytania? 

marketing@ozogtomczykowski.pl

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon