Szkolenia
Szkolenia / Mobbing i dyskryminacja – na czym polegają i jak przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy?

Mobbing i dyskryminacja – na czym polegają i jak przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom w miejscu pracy?


Program

  • Mobbing
  • Zasada równego traktowania w zatrudnieniu
  • Obowiązki pracodawcy związane z przeciwdziałaniem przeciwdziałać niepożądanych zachowaniom w miejscu pracy
  • Odpowiedzialność pracodawcy

Grupa docelowa
Członkowie Zarządu, Dyrektorzy HR

Czas
2-3 h
 

Masz pytania? 

marketing@ozogtomczykowski.pl