Szkolenia
Szkolenia / Przeznaczenie środków na wydatki związane z COVID-19

Przeznaczenie środków na wydatki związane z COVID-19


Program

  • Negatywne konsekwencje ekonomiczne COVID-19;
  • Spadek obrotu gospodarczego; Subwencja z PFR a przychód;
  • Status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy a powiązania kapitałowe;
  • Możliwość korzystania tylko z jednej formy wsparcia;
  • Brak możliwości redukcji etatów jako warunek uzyskania pomocy na określonym poziomie;
  • Pomoc publiczna;
  • Organy uprawnione do kontroli.

Grupa docelowa

Właściciele firm, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, prawnicy in-house

 

Czas

Do ustalenia

 

Masz pytania?

marketing@ozogtomczykowski.pl