Szkolenia
Szkolenia /  VAT w transakcjach międzynarodowych

 VAT w transakcjach międzynarodowych


Program

  • transgraniczne dostawy towarów i transgraniczne świadczenie usług;
  • dostawy łańcuchowe;
  • transakcje trójstronne; 
  • magazyny konsygnacyjne call of stock; 
  • import i eksport towarów;
  • kwestionowanie prawa do zastosowania 0% VAT na WDT;
  • najnowsze trendy, orzecznictwo i interpretacje dotyczące ww. spraw.

Grupa docelowa

Właściciele firm, członkowie zarządu, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, prawnicy in-house

 

Czas

do ustalenia

 

Masz pytania?

marketing@ozogtomczykowski.pl