Szkolenia
Szkolenia / Zakup/sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zakup/sprzedaż przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa


Program

  • Omówienie definicji przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na gruncie przepisów podatkowych, stanowisk organów podatkowych oraz aktualnego orzecznictwa
  • Wskazanie korzyści podatkowych z jakimi wiąże się transakcja z udziałem przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa), jak również wskazanie potencjalnych ryzyk podatkowych w tym zakresie
  • Wskazanie praktycznych wskazówek w jaki sposób przygotować się do sprzedaż/zakupu przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa)

Grupa docelowa

Właściciele grup kapitałowych, Członkowie Zarządu, Dyrektorzy Finansowi w dużych przedsiębiorstwach wdrażających struktury restrukturyzacyjne, Główni Księgowi

Czas

Ok. 3-4 h

Masz pytania? 

marketing@ozogtomczykowski.pl

Elva dressed as a fairy Facebook icon LinkedIn icon